Členské a oddílové příspěvky v roce 2014

13.01.2014 21:57

Členské příspěvky ČOS se nemění : 100,- Kč pro děti, mládež, důchodce, přispívající členy / 300,- Kč pro ostatní členy.

Oddílové příspěvky platí všichni aktivně sportující členové:

- v odboru všestrannosti  300 /  200 /  100 Kč

- v oddílu stolního tenisu  300 / 150 Kč

- v oddílu volejbalu  200 Kč

- v oddílu šachu  150 / 100 Kč.

Pokud se cvičení - tréninku zúčastní nečlen Sokola  a nechce se stát členem Sokola, platí za každou hodinu děti 20,- Kč, senioři 30,- Kč a ostatní 50,- Kč.

Členové TJ jsou zvýhodněni  při účasti na ucelených kurzech.

Členské,  oddílové příspěvky i platby od nečlenů  vybírají cvičitelky a trenéři.