Členům TJ!

24.02.2016 22:52

Ve čtvrtek, 17. března od 18:30 hodin bude v sokolovně valná hromada TJ Sokol Lány. Zveme  srdečně všechny členy TJ. Účast na valné hromadě je jedním z práv každého člena, kde má možnost se vyjádřit k činnosti a předkládat své návrhy. Navíc bude tato valná hromada volební, zvolíme činovníky TJ na další tři roky. Připraveno bude malé občerstvení. Výbor TJ vyzývá plnoleté členy, aby se zúčastnili v hojném počtu, a tak vyjádřili svůj zájem o dění v TJ.    

Výbor TJ Sokol L8ny