Hezké vánoce

16.12.2011 09:43

V závěru roku 2011 chci poděkovat všem činovníkům, trenérům, cvičitelkám a ostatním aktivním členům Sokola za dobrou práci, kterou v tomto roce odvedli. Byl to rok náročný! Stále jsme něco připravovali a organizovali ( sázení stromů, benefiční akce, rekonstrukce podlahy, generální úklid, advent). Přeji Vám všem, kdo čtete tyto řádky pohodové vánoce a v příštím roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost jak v osobním životě, tak i v práci. Pokračujme společně v aktivní činnosti i v řádné péči o sokolský majetek! 

V. Nováková, starostka