Informace členům TJ

04.11.2017 20:52

. Ve středu 1. listopadu nastoupila firma Uniservis Hašek  do sokolovny, aby realizovala v průběhu měsíce listopadu 1.etapu rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalace. Provoz v sokolovně by tím neměl být nijak významně omezen (vyjma dopoledního cvičení), ale je jasné, že budou problémy s udržením čistotry a pořádku, uložení inventáře apod.. Prosíme proto všechny uživatele sokolovny, aby měli pochopení a trpělivost. Po skončení těchto prací  uděláme velký úklid, ale přesto bude sokolovna  při další činnosti a na plesy "rozsekaná".

V Lánském zpravodaji jsme zveřejnili výzvu, aby občané a firmy přispěly podle svých možností finančním darem na tuto akci. Na účtě již registrujeme první dary. Věříme, že přispěje byť malým příspěvkem většina členů TJ. 

Jako každý rok, i letos chceme uklidit venkovní areál od spadaného listí před nadcházející zimou. Brigády je možné provádět individuálně podle vlastních možností. Vhodné hrábě si přineste, kolečko na odvoz listí (nikoliv větví!)  na kompost vedle střídačky necháme k dispozici. Odpracované hodiny si nahlašte trenérům - cvičitelkám.

9. prosince se bude v sokolovně konat tradiční "Voňavý advent". TJ na něm opět otevře svůj stánek s občerstvením. Žádáme členky, aby připěly svými slanými nebo sladkými dobrotami. Stačí  přinést výrobek v ten den mezi 9. a 10. hodinou sokolovny. Získaný výtěžek bude věnován na opravu elektroinstalace.