Končíme cvičební rok 2014-2015

25.06.2015 21:47

S koncem června uzavíráme cvičební a sportovní sezónu 2014-2015. Chci jménem výboru TJ poděkovat všem trenérům a cvičitelkám, kteří ze svého volného času ukrajují, aby se věnovali těm ostatním. Zvláštní dík patří těm, kteří pracují s dětmi a mládeží, ať už je to ve všestrannosti nebo ve sportech. Bez  obětavé práce trenérů a cvičitelů by naše jednota vlastně vůbec neexistovala.Přeji všem členům Sokola v Lánech hezké léto, dobré odpočinutí a těším se, že od září rozjedeme zase naši činnost naplno.

Během prázdnin bude probíhat v sokolovně cvičení seniorek vždy v úterý od 9 hodin a cvičení pro ženy v úterý od 20 hodin. Šachisté se budou scházet v pátek v 16:30 hodin, stolní tenisté v pátek od 18 hodin, volejbalisté budou trénovat na venkovním hřišti každé pondělí a čtvrtek od 19 hodin.

Koncem prázdnin vyzveme členy k účasti na brigádě při genrálním úklidu sokolovny. A také připomínám těm, kdo ještě nevyrovnali svoje členské příspěvky na rok 2015, aby hned v září  dluh vyrovnali.

Přeji všem krásné prázdniny!

V. Nováková, starostka TJ Sokol Lány