Krásný vánoční čas

24.12.2010 12:48

V tento sváteční den chci poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na činnosti naší jednoty - členům výboru, trenérům, cvičitelkám, aktivním sportovcům, sponozrům, zastupitelům - ale i všem ostatním spoluobčanům, kteří nám fandí a podporují nás.Krásné vánoce, hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví po celý nový rok!    V. Nováková, starostka TJ