Mimořádná opatření kvůli koronaviru

12.03.2020 17:19

Rozhodnutím výboru Tělocvičné jednoty Sokol Lány z 12.3.2020 zůstává sokolovna  otevřena pouze pro všechny pravidelné aktivity, tréninky a cvičení dospělých, na nichž není účast vyšší než 30 osob.

Všechna cvičení a tréninky dětí a mládeže jsou až do odvolání zrušeny.

Veškeré uvedené činnosti jsou výhradně pro osoby, které se nevrátily ze zasažených oblastí a nemají žádné příznaky jakéhokoliv onemocnění. Trenéři a cvičitelé mají právo viditelně nemocné návštěvníky z tréninkových jednotek odmítnout.

Žádáme všechny návštěvníky sokolovny o dodržování základních hygienických pravidel.

Termín valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Lány 16.3.2020 se vzhledem k mimořádným událostem ruší. Náhradní termín bude stanoven s ohledem na aktuální vývoj situace v ČR.

V případě změny situace vás budeme informovat.

Martin Zelenka
starosta TJ Sokol Lány