Pétanquové hřiště hotovo!

22.07.2011 17:12

Díky finančním prostředkům, které obec získala v grantu "Obec přátelská rodině" jsme mohli vybudovat na víceúčelovém hřišti u sokolovny pétanquové hřiště. Na jeho výstavbě se podílely  firmy pana Picmause,  Dudášika a Fencla (terénní úpravy, betonové hrazení, dřevěné hrazení), všechny zbývající práce byly provedeny svépomocí. Na brigádách pracovali volejbalisté, nohejbalisté , ženy ze všestrannosti, ale přišel pracovat třeba i pan Polášek! K 18. červenci bylo hřiště dokončeno a může se na něm hrát. Oficiální otevření hřiště proběhne koncem srpna.

Po hře je třeba vždy hřiště hrablem trochu porovnat, časem budeme muset asi ještě doplnit písek.  Přibude také informační tabule s pravidly hry. Hrací koule si mohou hráči nosit svoje, případně si je půjčit v hospodě Narpa proti záloze 200,- Kč. Aby bylo hřiště přístupné široké veřejnosti , nebudeme zatím zamykat vstupní dvířka vzadu u hospody.

Žádáme hráče, aby dodržovali obecně platná pravidla na hřišti, t.zn. zejména aby nekouřili, nenosili na hřiště nápoje ve skleněných nádobách a odpadky odhazovali do určených nádob.

Věříme, že  se hřiště stane dalším místem v Lánech, kde se lidé budou scházet ke společné zábavě.