Poděkování a krásné svátky

17.12.2016 21:49

Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu stánkového sokolského prodeje na Voňavém adventu dne 10. 12. Všelijakých dobrot se letos sešlo opravdu hodně. Děkuji ženám za obsluhu a pomoc při úklidu. Za připravené občerstvení jsme získali 9300,- Kč (čistý zisk).  Děkujeme.

Zároveň chci jménem výboru TJ popřát všem našim členům i příznivcům pohodové užití vánočních svátků a v novém roce 2017 hodbě zdraví, úspěchů v povolání, spokojenosti  a štěstí v osobním životě. 

V. Nováková, starostka