Poděkování a přání

25.12.2012 17:35

Na "Voňavém adventu" v sobotu 8. prosince vydělal sokolský stánek s občerstvením témeř 10 000,- kč.  Budou samozřejmě věnovány  na splátku poslední části půjčky od župy ( na novou podlahu). Zasloužili se o to všichni, kdo nějak přispěli  a  pomohli - ať už napečením a navařením různých dobrot k prodeji nebo samotnou obsluhou ve stánku nebo pomocí při přípravě a při úklidu. Takže díky vám všem!

 

Současně přeji všem členům TJ veselé zakončení letošního roku a  v tom nadcházejícím 2013 co nejlepší duševní i fyzickou kondici,  hodně štěstí, pohody a úspěchů v osobním i profesním životě. Těším se, že se budeme i nadále setkávat na společných sportovních, pracovních nebo společenských akcích a že společně povytáhneme "káru TJ Sokola Lány"  zase kousek výš! A protože je rok 2013 volebním, už teď se každý z Vás může hlásit s dobrými nápady nebo jako zájemce o práci ve výboru.   

V. Nováková, starostka