Poděkování

25.08.2015 16:29 Děkuji všem čtrnácti  ženám, které přišly v pondělí 24. srpna na brigádu a vzorně uklidily celou sokolovnu, kde začne příští týden nový cvičební rok. Prosím všechny uživatele, aby udržovali pořádek, přezouvali se do čisté sportovní obuvi a všechny odpadky házeli tam, kam patří - do připravených košů. Také nářadí a náčiní uklízejte zpět na určená místa.    V. Nováková, starostka