Pozvání na valnou hromadu

04.03.2014 21:40 Výbor TJ Sokol Lány srdečně zve své členy a příznivce na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek, 20. března 2014 od 18:30 hodin v sokolovně. Přijďte, ať se nás sejde usnášeníschopná většina! Vyslechnete zprávy o činnosti a o hospodaření v roce 2013, budete mít možnost vyjádřit se k činnosti a  přednést své připomínky a návrhy, co bychom  měli dělat pro další zlepšení a dobré jméno Sokola v Lánech.