Pravidla pro sportování

14.05.2020 19:25

Sportování v lánské sokolovně je možné za splnění těchto podmínek:

 1. Ve vnitřním prostoru sokolovny se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob.
 2. Při vstupu do prostor sokolovny použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 3. Při příchodu – v místě, kde může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě, doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji v prostoru na přezouvání a mimo prostor tělocvičny.
 4. Nelze využívat společné šatny pro převlékání; sportovci přijdou převlečení do sportovního oblečení, na místě se případně přezují do sportovní obuvi.
 5. Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
 6. Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 7. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení, popř. další pomůcky na cvičení.
 8. Trenéři budou provádět jmenovitou evidenci všech osob, kteří se zúčastní tréninku.
 9. Toalety v sokolovně lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami. Je vhodné, aby se ve vnitřních prostorách toalet nepotkávalo více osob a po použití wc využít dezinfekci na ruce.
 10. Při odchodu ze sálu sokolovny použijte dezinfekční prostředek na ruce.
 11. Po každém tréninku, bude provedena dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek a prostory budou vyvětrány. Sokolovna bude po každém dni, kdy proběhnou tréninky, dezinfikována.

Organizované skupiny mohou sportovat ve venkovním areálu u lánské sokolovny za splnění těchto podmínek:

 1. Na venkovním sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob.
 2. Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 3. Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
 4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení, popř. další pomůcky na cvičení.
 5. Po každém tréninku, bude provedena dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 6. Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou (dezinfekci přinese vždy trenér).
 7. Trenéři budou provádět jmenovitou evidenci všech osob, kteří se zúčastní tréninku.
 8. Venkovní toaleta bude přístupná pouze během tréninku organizovaného TJ Sokol Lány. Při jejím použití je nutné využít dezinfekci rukou.

Pravidla výše uvedená vycházejí z aktuálních nařízení vlády ČR a byla odsouhlasena výborem TJ Sokol Lány dne 12. května 2020.