Přijďte na valnou hromadu TJ!

06.03.2012 22:26

Výbor TJ zve své členy, ale i příznivce Sokola na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek, 29. března 2012 od 18:30 hodin v sokolovně. Zhodnotíme a shrneme výsledky za rok 2011 ( včetně financí) a stanovíme hlavní úkoly na letošní rok. V diskusi bude mít každý možnost vyjádřit se ke zprávám i plánům nebo vznést jiné konstruktuvní návrhy a nápady. Ženy  připraví malé občerstvení. Přijďte, projevíte tak zájem o dění u nás v Sokole.