Provizorní režim v sokolovně

09.05.2012 22:37

O tom, že správce R. Hanzlíček ukončil s námi smlouvu na provádění úklidu a vystěhoval se z bytu, asi všichni členové ví. Na naše inzeráty o hledání nového správce se ozvali zájemci. Výbor bude se všemi jednat v úterý 15. května a snad i rozhodne, komu správcovství včetně bytu připadne. Prozatím je provoz v sokolovně zajištěn přes vedoucí oddílů, kteří obdrželi klíč od hlavního vchodu a musí si zajistit otevírání pro činnosti svého oddílu. Každý, kdo je v sokolovně jako poslední, zodpovídá za to, že bude všude zhasnuto, nebude protékat voda, že budou zavřena okna (kromě vrchních větracích oken) a že bude po odchodu zamčeno. Úklid v sokolovně i na hřišti je zajišťován smluvně členkami výboru. Prosím, udržujte pořádek.

Věříme, že tento provizorní stav nebude trvat dlouho a že se podaří vybrat dobrého správce. Všem členům děkuji za pochopení.      V. Nováková