Rekonstrukce podlahy v sokolovně

22.07.2011 17:32

Již několik  let upozorňovaly zejména sportovní oddíly na velmi špatný stav podlahy v sokolovně, došlo i k několika úrazům. Proto jsme se vloni rozhodli podat grant ke krajskému úřadu na opravu podlahy. Grant jsme získali, a tak jsme začali jednat s třemi firmami o realizaci a také shánět zbývající finanční prostředky. Z jednání a obhlídek na místě jsme nakonec vybrali firmu MAN pana Vlastislava Jakeše z České Bělé, která má mnohaleté zkušenosti s podlahařinou pro sportovní a společenské účely, předložila velmi precizní rozpis prací i návrh smlouvy i rozpočet. Ten činí téíměř 450 000,- Kč.  Abychom ušetřili, odstranění stávající podlahy provedeme sami. Předpokládaná doba rekonstrukce je od 5. září do 7. října, poté bude následovat ještě generální úklid sokolovny.

Co nás čeká nejdříve? 16. srpna začneme s bouráním podlahy. Pracovat se může po celý den, jak to komu bude vyhovovat. Budeme odstraňovat parkety, prkna, polštáře a vyvážet též škváru. Proto je třeba si přinést potřebné nářadí, případně kolečko. Vyzývám všechny práceschopné členy TJ, aby se zapojili.

Abychom zajistili dostatek finančních prostředků a nemuseli si tolik půjčovat, oslovili jsme místní i okolní podniky a podnikatele a požádali je o finanční příspěvek. Každá koruna bude dobrá. Obracíme sei na lánské občany, aby přispěli jako jednotlivci. Vždyť sokolovna je jediným místem v obci, kde se kromě sportování odehrávají i jiné kulturní a společenské akce. Příspěvky je možné předávat osobně starostce paní V. Novákové (proti potvrzení) nebo poukázat na účet číslo190 821 386/0300. V.S. 68240021 a uvést svoje jméno (adresu).