Sázeli jsme lípy

03.05.2011 22:12

V sobotu 23. dubna 2011 odpoledne se na hřišti za sokolovnou sešli sportovci v dresech a ostatní občané, aby byli přítomni slavnostnímu aktu sázení nových lip. Za sokolského pochodu nastoupili  členové pěti oddílů TJ - všestrannosti, volejbalu, stolního tenisu, nohejbalu a souboru Tyrš a starostka V. Nováková slavnost zahájila krátkým projevem.Poté předala slovo starostovi obce Karlu Skleničkovi a požádala ho, aby uložil pod jednu z lip schránku obsahující několik dokumentů a dokladů ze současného života obce i TJ. Samotný akt sázení byl uveden recitací básně J. Vrchlického v podání paní Doležalové a pak doprovázen zpěvem sboru Chorus Laneum. Sázení bylo bohatě zdokumentováno .Slavnost zakončily dívky z aerobik týmu Báry Ladrové krátkým vystoupením. K dobré atmosféře přispělo i krásné slunečné počasí, takže lze konstatovat, že se slavnost vydařila.

Chci veřejně znovu poděkovat Nadaci Partnerství za příspěvek na nákup stromů, sboru Chorus Laneum a  děvčatům z aerobiku za pěkné vystoupení. Dále Monice Přerostové za zpracování návrhu pozvánky, Petru Fenclovi za zhotovení kůlů ke stromům, Milanu Moravcovi  za zhotoverní pozvánek, ale především těm, kdo technicky připravili akt sázení a všem ostatním, kteří stromy sázeli nebo se jen přišli podívat..  (foto)