Schůze výboru TJ

13.11.2012 22:17

Svolávám schůzi výboru TJ Sokol Lány na úterý,4. prosince 2012 od 20:05 hodin do sokolovny.Na programu bude kontrola vyúčtování obdržených grantů a dotací, kontrola výběru členských příspěvků za rok 2012 a evidence členské základny, úkoly a informace ze župy. Pro přehled  uvádím částky na granty a dotace, jak jsme obrželi pro jednotlivé oddíly:

oddíl                akce - činnost                                            požadovaný grant                    získaný grant          

stolní tenis        memoriál J. Skály                                    2000,-                                        1360,-                                    

stolní tenis        turnaj mládeže                                        4500,-                                        4090,-(+ 2000,- župa)                                                          

volejbal            memoriál J. Zelenkové                               2000,-                                        1360,-     

všestrannost    vybavení                                                    23500,-                                    15000,-                                                                               

Kromě toho obdržely některé oddíly malý příspěvek na činnost ( nutno též vyúčtovat) a to: stolní tenis 1736,- Kč/ šachy 392,- Kč/ volejbal 2128,- Kč.                                                                                                                                                                                                                                  

V.N.