Stánek Sokola na "Voňavém adventu"

16.12.2011 09:24

Po dohodě s kulturní komisí OÚ jsme se ve výboru TJ  rozhodli, že této obecní akce využijeme a pokusíme se získat ještě nějaké prostředky na splátku úvěru od župy. Oslovili jsme zejména ženy, aby pomohly s přípravou občerstvení. Naší žádosti vyhovělo 12 členů a příznivců. Byly to: V. Maxová, V. Loskotová st., H. Majerová, Z. Fenclová, P. Fišerová, M. Nováková( s Kášou), A. Hlavsová, A. Hořejší, V. Nováková, M. Buřičová , J. Lomberská a ženy z Domečku. Výborných domácích dobrot (sladkých i slaných) se sešlo hodně, a tak jsme úspěšně prodávaly. Obsluhu zajistily Z Fenclová, V. Nováková, H. Majerová, A. Hořejší, V. Maxová a V. Svobodová.  Všechny zaslouží velké poděkování.  Čistý výnos z akce byl  5 113,- Kč. Díky!!