Uvolnění pravidel pro využití areálu k 25. květnu

23.05.2020 19:21

Od 25. května vstupují v platnost nová pravidla pro otevření sportovních areálů.

Zásadním uvolněním je možnost otevření šaten. Doporučujeme omezit dobu strávenou v šatně a dalších místech, kde dochází ke kumulaci osob (mimo cvičební sál) a v tomto prostoru využívat roušku.

J není třeba zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, pokud to však prostor dovolí, je to doporučováno

Stále doporučujeme upřednostňovat vlastní podložky.