Volební valná hromada

29.01.2019 18:34

Výbor TJ zve své členy, aby přišli na valnou hromadu TJ Sokol, která se uskuteční v úterý, 12. března 2019 od 19 hodin ve sklípku sokolovny. Činnosti na sále budou probíhat do 19 hodin normálně, cvičení žen večer nebude. 

V letošním roce končí tříleté volební období, a proto na valné hronmadě budeme volit nový výbor a kontrolní komisi. Výbor vyzývá zletilé členy TJK, aby se dostavili na valnou hromadu a přispěli svým aktivním přístupem k jejímu zdárnému průběhu. Bude zajištěno malé občerstvení.