Voňavý advent v sokolovně

13.12.2015 17:57 Chci poděkovat osmnácti členům a členkám TJ Sokol, kteří se zasloužili o přípravu a perfektní chod stánku "občerstvení u sokola" na Voňavém adventu dne 12. prosince 2015. Někdo pomohl s přípravou, někdo přinesl občerstvení k prodeji ( a že bylo vše opravdu domácí a vynikající!) a  někdo pomohl pak s úklidem a likvidací akce po skončení. Vám všem děkuji, protože jste tak přispěli k zisku téměř 9000,- Kč  pro TJ. I tak se dá splnit brigádnická povinnost člena!  Je mi ale trochu líto,  že na přípravě a průběhu se podílí jen těch zhruba dvacet lidí. Vždyť cvičících a sportujících dospělých je čtyřikrát tolik! V. Nováková, starostka