Výzva členům TJ - přijďte na valnou hromadu

17.02.2013 21:18

Letošní valná hromada TJ bude výjimečná tím, že na ní proběhnou volby činovníků TJ. Přímo na valné hromadě budeme volit starostu, místostarostu, jednatele a pak další členy výboru, vyslance a delegáty na župní valnou hromadu. Vyslechneme zprávu starostky a vedoucích jednotlivých oddílů, zprávu o hospodaření, projednáme a schválíme plán a rozpočet na letošní rok. V diskuzi uvítáme každý konstruktivní nápad, rádi bychom také rozšířili výbor TJ o nové mladé  členy, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu . Výbor  tělocvičné jednoty vyzývá své členy, aby se zúčastnili v co největším počtu. Nebude chybět ani malé občerstvení.

 Valná hromada se uskuteční ve středu, 13. března 2013 od 18 hodin v sokolovně. Zveme i ostatní občany, zejména příznivce TJ!