Začínáme cvičební rok 2015 - 2016!!

25.08.2015 16:34

Uvádíme rozvrh pravidelných tréninků a cvičení v sokolovně od září 2015.

Pondělí           17 - 19 hodin        aerobik týmy B. Ladrové, zahájení 14. září

                      19 - 21 hodin        volejbal, halové tréninky začínají 7. září

Úterý               9 - 10 hodin         cvičení pro seniorky, zahájení až 3. listopadu

                    16 - 17 hodin         všestranné cvičení pro děti od 1. do 4. třídy, zahájení 8. září

                    18 - 19 hodin         celkem 10 lekcí "Problematické partie", zahájení 15. září

                     19 - 20 hodin        posilovací a kondiční cvičení pro ženy, zahájení 1. září

                     20 - 21 hodin        kondiční cvičení, aerobik, zahájení 1. září

Středa           17 - 18  hodin       stolní tenis pro děti, zahájení 9. září

                     18 - 20 hodin       stolní tenis pro dospělé, zahájení 2. září

Čtvrtek          16:30 - 18:00      placený nohejbal - zahájení po posvícení

                      18 - 19 hodin      celkem 10 lekcí "Pomalé posilování", zahájení 17. září

                      19 - 21 hodin      volejbal

Pátek             17 - 18 hodin      stolní tenis pro děti

                     18 - 20 hodin      stolní tenis pro dospělé

                     16:30 - 19:30     šachy, zahájení 4. září

Sobota           9 - 10 hodin       kondiční cvičení, zahájení 10. října a dále dle rozpisu

Neděle          19 - 20 hodin      taebo, EMP, kondice, ...


Všichni uživatelé sokolovny musí mít buď:

- zaplacené členské a oddílové příspěvky na příslušný kalendářní rok nebo

-   platí jako nečlenové za každou hodinu 20,- Kč děti, 50,- Kč dospělí.

Všem přejeme mnoho krásných sportovních zážitků!

Za výběr zodpovídají trenéři a cvičiteky, kteří mají možnost si zkontrolovat členství na seznamu umístěném v šatně.