Zahájení cvičebního roku 2017-2018

26.08.2017 14:22

Uvádíme plán cvičení a tréninků.

Všestrannost:  od neděle 10. září od 19 hodin taebo s Vendulou Jančaříkovou

                        od pondělí 11. září od 16 hodin - týmy aerobiku s Bárou Ladrovou

                        od úterý 12. září od 9 hodin cvičení pro seniorky s Vendulou Novákovou

                        od úterý 12. září od 16 hodin cvičení pro děti od 1.do 5. třídy, vedou Soňa Badziony a Alena Šilhanová

                        od úterý 12. září od 19  a od 20 hodin cvičení pro ženy, vedou střídavě M. Moravcová, J. Porcalová, H. Hrdličková a M. Buřičová

Stolní tenis       od  středy 6. září od 16:30 hodin  a též v pátek tréninky pro mládež, od 18 hodin pro dospělé, vedou M. a L. Moravec

Volejbal            od pondělí 11. září  a pak též ve čtvrtek, od 19 hodin, vede M. Zelenka

Členové TJ musí mít zaplaceny členské a oddílové příspěvky a sletovou známku na rok 2017. Nečlenové platí cvičitelce - trenérovi 20 až 50 Kč za hodinu.

Vstup do tělocvičny jen po přezutí do čisté sportovní obuvi, nevnášet žvýkačky, bonbony apod.