Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 10. listopadu 2009

10.11.2009 20:47

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, L. Moravec, V. Nováková, P. Slánička, M. Zelenka,

A. Tolkačev, K. Pleiner

Omluveni:  E. Kosár, J. Gruber, I. Hošková

Jako host přítomen správce p. Hanzlíček.

 

  1. Informace ze župního výboru

-          ČOS již vydalo harmonogram příprav 9. sjezdu ČOS. Valné hromady jednot musí proběhnout do 31. března 2010. Budou volební!!! Úkol pro všechny oddíly TJ: hledat typy členů TJ pro práci ve výboru TJ.

-          Informace o přeborech župy ve stolním teniszu,

-          Informace o dotacích – viz dále,

-          Informace o partnerství ČOS s firmou ADIDAS, možnosti slev pro kolektivy i jednotlivce.

 

  1. Finanční a hospodářské záležitosti

-          ze župy jsme obdrželi následující dotace:

      a) na provoz a drobnou údržbu                     48 000,-

      b) pro všestrannost (3000 + 300                      6 000,-

      c) granty na sporty – stolní tenis (registrace a startovné)      1 700,-

                                    -  stolní tenis (Memoriál J. Skály)          2 000,-

                                    - volejbal (Memoriál J. Zelenkové)        2 000,-

                                    - nohejbal (Memoriál K. Sláničky)         2 000,-

    Výbor vzal informaci na vědomí a vyjádřil poděkování župě za tyto prostředky, protože při tak výrazném snížení objemu peněz z ČOS a MŠMT naše jednota obdržela hodně.

-          Starostka podala informace o stavu prostředků na účtu,

-          Poté přednesen a schválen návrh, aby od ledna 2010 bylo zvýšeno nájemné za byt z 1500 na 1800,- Kč.  Nájemné je stejné od roku 1999 a byt byl zhodnocen (topení, okna, střecha, …)

-          Projednána žádost p. Zýbara na pronájem sokolovny pro prodej. Rovněž navýšit smluvní cenu a to na 1900,- Kč.

-          Projednána zpráva revizní komise o provedené kontrole a návrh „krizového“ rozpočtu TJ na příští rok (přednesl A. Tolkačev)

-          A. Tolkačev upozornil také na nutnost provést fyzickou inventuru majetku. Uloženo oddílům, aby do 20. prosince byla provedena inventura majetku, kterého užívají. Věci rozbité, opotřebované navrhnout k odpisu inventarizační komisi, kterou starostka jmenuje ( věc, inv. číslo, důvod pro vyřazení)

-          Nejpozději do 20. prosince dovybrat a odevzdat k vyúčtování zbytek členských a oddílových příspěvků.

 

 

  1. Došlá pošta, aktuality

-          odmítnuta letos revize nářadí, odloženo až za rok, protože revize konána vloni a na nářadí se příliš necvičí.

-          Členové seznámeni s pozvánkou na vernisáž výstavy o mateřských centrech v Muzeu T.G.M. v Lánech dne 27. listopadu od 16:30 hodin (od Domečku),

-          Výbor schválil přijetí nových členů TJ (K. Soukupová, T. Hamerníková, M. Benetková, A. Štrosová, A. Ulmanová, M. Jartimová, N. Badinová, Z. Pospíšilová, M. Jelínková, S. Molčanová, T. Frolíková, V. fenclová, K. Svášková, K. Poštová, K. Zaoralová, J. Řádová, K. Faůová, E. Jirkovská,Adam Hořejší, P. Válová, P. Vodrážka, J. Nedvědová, R. Schritterová, A. Hanzlíková, H. Kudrnová, D. Jírová, S. Bechyňová,E. Závěšická, Z. Mocsonokyová, J. Polonyová, A. Klimešová, R. Velíšková, M. Szabová, F. Špás, H. Špásová, S. Bořek, M. Beneš,R. Jogl, J. Hošek, D. Havlík, J. Stehno, J. Kalenda, M. Burgrová, I. Pelcmannová, M. Řepáková, K. Sklenička, L. Kračková) – celkem 47 lidí.

-          Starostka zjišťovala orientačně cenu za rekonstrukci podlahy – dle této jediné nabídky by zhotovení nové parketové podlahy stálo nejméně 330 000,- Kč. Vzhledem k tíživé finanční situaci TJ ale nebudeme podávat žádný grant, protože nemáme prostředky na spolufinancování.

-          Návrh prací v sokolovně přes zimu. Bylo by dobré vyklidit a zprovoznit místnost před kotelnou, kam by se uložily židle – viz plán prací zpracovaný na jaře letošního roku. Jako další vyklizení a úklid další bývalé šatny v suterénu. Divadelní soubor navrhuje ještě zateplit podlahu pod jevištěm – alespoň provizorně.

-          Projednán plán mimořádných akcí v sokolovně do konce kalendářního roku, zapsáno do kalendáře.

-          Výbor rozhodl svolat na 17. a 28. listopadu společnou brigádu na shrabání listí na venkovním hřišti. Začátek vždy v 8:30 hodin.  Správce vyčistí žlaby od listí a kuliček z lip.

-          Znovu připomínky: dávat zprávičky do Lánského zpravodaje a na web naší TJ!

 

 

  1. Zprávy z oddílů

L. Moravec – ST: oddíl má rozehrané turnaje všech družstev, nejlépe si vede béčko. 28. října se u nás konal bodovací turnaj mladších žáků, jehož se zúčastnilo 44 dětí, naopak na celostátním přeboru 7. října byla malá účast. Náš člen Petr Moravec ml. se stal přeborníkem ČOS pro rok 2009.

M. Zelenka informoval o průběhu volejbalové ligy, kde jsou naši zatím bez porážky. 5. prosince jedou ženy hrát do Příbrami a pak 19. prosince bude zde „Vánoční buchec“.

A. Tolkačev – návrh na zateplení jeviště od podlahy a pořízení nebo oprava vchodových dveří. První návrh akceptován, na druhý zatím nemáme prostředky.

M. Hořejší – OS jedná o namontování  plynového měřiče pro přesné měření spotřeby plynu pro Domeček. Výbor souhlasil.

A. Hořejší – dotaz na platby ve cvičení rodičů s dětmi.

 

 

Příští schůze výboru TJ se bude konat 8. prosince 2009 ve 20:05 hodin.