Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. dubna 2016

17.04.2016 19:44

Přítomni: I. Píšová, I. Víchová,V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, I. Mišková,  A.Hořejší.

Omluveni:   D. Hrbek, P. Pleiner, M. Zelenka, M. Hořejší.

Dále přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

Zahájení a uvítání nových dvou členek výboru.

  1. Provoz v sokolovně v dubnu a květnu – projednáno, vedoucí oddílů sdělí aktuální změny M. Zelenkovi do on-line kalendáře.
  2. Příprava župní valné hromady u nás v sokolovně dne 23. dubna. Členové stolního tenisu a členové výboru (kdo může) se sejdou v pátek, 22. dubna ve 20 hodin na přípravu stolů a židlí a celého sálu. Správce zajistí vzorný úklid celé sokolovny a vybavení sociálních zařízení. Ženy podle možností připraví malé občerstvení a přinesou ho v sobotu v 9:30 do sokolovny. O instalaci aparatury s mikrofonem požádán M. Píša.
  3. Příprava brigády

V rámci celoobecní akce se TJ připojí a provede úklid venkovního areálu a prostoru před sokolovnou v sobotu, 16. dubna od 9 hodin. Odsouhlasen nákup buřtů na opékání po skončení brigády. Oddíl volejbalu provede úpravu svého kurtu a okolí až 30. dubna.

 

  1. Finanční situace – na účtě TJ cca 30 000,- Kč, v pokladně velká hotovost, ze které budou hrazeny výdaje na Běh vítězství. Obec bude rozhodovat o dotacích až na veřejném zasedání 25. dubna. Do té doby nebude výbor rozhodovat o žádné opravě či nákupu.

 

  1. Různé informace od starostky

-          TJ byla přidělena dotace z grantu MŠMT, o kterou jsme vloni žádali. Rozhodnutí o čerpání provede výbor až po oficiálním sdělení od MŠMT.

-          Starostka znovu upozornila členy výboru a zejména cvičitelky všestrannosti, aby žádné platby, které jdou přes pokladnu TJ, neprováděl nikdo přes svůj účet nebo na svoji adresu. Vždy je nutné včas  informovat starostku a předat platební pokyny hospodářce TJ.

-          Manželé Kdýrovi předložili návrh smlouvy na věcné břemeno na našem pozemku ( rekonstrukce kanalizace, kterou jsme odsouhlasili v září 2015). Smlouva dána k posouzení  právníkovi.

-          Na ČOS odeslána žádost o souhlas s prodejem našeho pozemku před sokolovnou, je nutné doložit ještě nějaké doklady, ve spolupráci s OÚ zajistí starostka.

 

  1. Informace členů výboru

-          M. Moravec oznámil, že víkendové soutěže a zápasy ST již skončily, dále trvá trénink až do konce června, děti pouze do konce dubna. Výsledky družstev jsou dobré.

-          M. Moravcová – pozvala znovu na turistický výšlap v neděli 17. 4. / Dále oznámila, že podle zájmu pokračuje zatím cvičení v úterý a ve čtvrtek i od 18 hodin.

Na 14. května připravuje všestrannost novou akci – módní sokolskou přehlídku – informovala o přípravách. Tlumočila návrh – požadavek týmu AE na pořízení zrcadla v tělocvičně. Pokusíme se nějak řešit, ale až budou ochranné sítě mezi sloupy.

-          Správce p. Frolík oznámil, že teprve nyní je zprovozněn služební telefon (sokolovna 606 490 304). Informoval, že stále řeší chování neukázněné mládeže na hřišti. Znovu poučen, aby přivolal Policii, pokud budou problémy přetrvávat.

-          I. Píšová a I. Víchová informovaly o možnosti pořádat divadlo v sokolovně, jsou v jednání se scénou V.A.D. ohledně podzimního představení. Navrhly pořádání i dalších kulturních akcí. I. Píšová upozornila na chyby kolem oken v klubovně (díry - nutné zapěnování!)

-          A. Hořejší informovala o  přípravách Běhu vítězství.