Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 14. května 2013

15.05.2013 22:32

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, D. Hrbek, H. Majerová, M. Moravcová, M. Moravec, M. Pucholt, M. Zelenka, P. Pleiner, V. Svobodová. Jako host správce p. Frolík.

Omluveni:  I. Píšová

 

1. Kontrola usnesení

Nesplněn zůstává úkol provést kontrolu bezpečnosti v sokolovně a okolí. Všechny ostatní úkoly splněny.

 

2. Zhodnocení jarních brigád  provedla starostka. Poděkovala znovu všem členům výboru a jejich prostřednictvím členům TJ, kteří přišli pomoci. Udělalo se hodně práce. Zbývá udělat:

-ukotvit sloup v rohu sportoviště,

-zavěsit zbývající ochranné sítě na jižní stranu,

- znovu natřít stoly – sedací soupravy (barva je u starostky),

- rozřezat dříví vynešené ze sokolovny (v propadle část nakažena dřevomorkou, Nováková a Majerová provedly úklid) a spálit,

-průběžně provádět postřik plevele Roundapem mimo trávník a Bofixem  plevel v trávě,

-  vyvozit ještě část hromady listí a naložit zbytky seřezaných tújí,

- odvézt nepotřebné věci do sběrného dvora a stavební suť na skládku.

 

3. Finance

Na účtě  k 31. 3. bylo 148 845 Kč, OÚ poslal část slíbeného příspěvku. Byla doplacena půjčka župě za podlahu, zbývá tedy splácet půjčku z r. 2006 ve výši 100 000,- Kč. Stále platí režim šetření! Starostka upozornila členy výboru, aby při objednávání nebo nákupech za hotové byla uváděna jako plátce TJ, nikoliv soukromá osoba!

Placení z osobních účtů rovněž není přípustné. Karta pro nákupy v MAKRO je u starostky.

Nejbližší očekávané platby: záloha na plyn a elektriku 35 000,- Kč a na vodu 4 300,- Kč. Byla projednána nabídka na zhotovení zednických a obkladačských prací – rekonstrukce pánských WC od pana Suchana, rozhodnuto zatím práce nezadávat,nemáme naceněné zdrav. instalace.

 

4. Činnosti v sokolovně a na hřišti do konce června

- 24. května prodejní akce firmy Alfa Bruntál,

- 8. června turnaj ve volejbale – zakončení AVL, sokolovna volná od 10 hodin,

- 13. června na hřišti -  pronájem pro Policii Kladno celý den,

- 15. června turnaj ve volejbalu, venkovní kurt ( při nepřízni počasí uvnitř sokolovny)

- 18. až 20. června školní olympiáda na hřišti i v sokolovně,

- pravidelná cvičení žen odboru všestrannosti až do konce června (děti zakončí dříve) a pak o prázdninách v úterý od 20 do 21 hodin.

 

5. Různé informace, diskuze

- členové výboru vyjádřili nespokojenost se stavem venkovního hřiště. Vysvětlení podala starostka, která s firmou jednala. Akce není ještě hotová, firma TUBEKO má přijet ještě na druhou část čištění.

- M. Hořejší: informovala o pořádání příměstských prázdninových táborů pro děti v termínech 22. až 26. července a 29. 7. až 2. 8.  Od 5. srpna bude prováděna oprava podlahy v Domečku (přitom zajistit opravu jednoho osvětlovacího tělesa) a od 12. srpna malování galerie i klubovny.

Požádala o možnost uspořádat seminář ve středu 25. září od 18 do 20 hodin. Požádala o zapůjčení židlí a stolů na LLS a na Den plný her. Tlumočila žádost obce o možnost  dočasného uložení historického kamenného kvádru v prostoru za bývalou trafikou.

-          A. Hořejší informovala o průběhu Běhu vítězství. Celková účast v závodních kategoriích 390 (230 dětí a 160 dosplěých) a 195 v Běhu pro zdraví. Počasí vyšlo dobře. Zúčastnil se kancléř prezidenta republiky a předal pohár. Na pozvání se krátce zastavila i paní Klausová.

-          M. Moravcová: odbor všestrannosti připravuje na 4. června zakončení cvičebního roku pro děti. Sraz v 17 hodin u lesní správy, pro děti 1. až 3. třída bude „Hledání pokladu“, pro starší děti terénní závod. Potřebují stopky, krepový papír, čtvrtky, diplomy a drobné odměny. 21. června večer se uskuteční posezení cvičenek s cvičitelkami v kavárně Fontána na zakončení cvičebního roku. Turistický výlet do Zbečna 28. dubna měl 19 účastníků.

-          M. Moravec: stolní tenisté již nechodí na tréninky do sokolovny, žádají, aby provoz v sokolovně byl zahájen hned začátkem září. To bude dodrženo po provedení generálního úklidu sokolovny koncem prázdnin.

-          M. Zelenka: oddíl se vrátil z úspěšného zájezdu do Itálie. Tréninky od čtvrtka 16.5. již budou probíhat venku (pouze při  nepřízni počasí v sokolovně). Oddíl obhájil prvenství v Amatérské volejbalové lize. Připravuje se Lánská smeč , koncem června é letní soustředění pod stanem. Plánují též jedno odpoledne uspořádat pro své děti dětský den.

-          P. Pleiner vznesl dotaz, jak lze zatěžovat atletickou dráhu ( lehčími dopravními prostředky ano).

-          Starostka navrhla, abychom dali Obci návrh na zhotovení a umístění jednoho uměleckého dřevěného díla v sokolovně u volejbalového hřiště.

-          Pokud bude vyhlášen grant na podzimní výsadbu stromů, TJ  podá žádost k nadaci VIA.

-          Projednány návrhy sportovních oddílů na žádosti o grant, odboru všestrannosti předány pokyny ke zpracování grantu na vybavení sokolovny.

-          Starostka je v době od 19. do 30. května na dovolené, zastupuje místostarosta M. Zelenka.

 

 

Usnesení z výborové schůze TJ Sokol Lány konané dne 14., května 2013

 

Výbor TJ

I.                   bere na vědomí

- pořádání příměstských táborů v Domečku a provádění oprav a údržby v Domečku během prázdnin

II. schvaluje

1.      pronájem venkovního hřiště pro Policii ČR Kladno dne 13. června za částku 1000,- Kč,

2.      uspořádání semináře Domečku ve středu, 25. září od 18 do 20 hodin v Domečku (to je mimo provozní dobu),

3.      zapůjčení židlí a stolů  na Den plný her 1. června a na LLS 15. června,

4.      zakoupení drobných odměn pro soutěž dětí dne 4. června,

5.      dočasné uložení kvádru ve vlastnictví OÚ na pozemku TJ,

III.             ukládá

    Starostce

-          požádat Ekologii o druhé přistavení kontejneru na bioodpad,

-          nechat zpracovat další nabídky na provedení oprav WC ( zednické a instalatérské práce),

-          projednat s firmou TUBEKO urychlené dokončení sanace hřiště,

-          zajistit provedení kontroly bezpečnosti,

-          předložit na OÚ návrh na zhotovení a umístění dřevořezby na pozemku TJ,

-          zpracovat grant na podzimní výsadbu stromů.

Oddílům

1.      zajistit provedení zbývajících prací na hřišti podle dohody ( sítě ST, sloup volejbal, další viz zápis),

2.      zúčastnit se dle možností druhé venkovní brigády, která bude vyhlášena podle data přistavení kontejneru,

3.      zpracovat zodpovědně žádosti o grant a předložit nejpozději do 2. června starostce,

4.      dovybrat členské příspěvky od členů ( viz přehled v šatně sokolovny).

Souboru Tyrš

-          zajistit nákup židlí za cca 15 000,- Kč.

Správci

Prohledat prostory v sokolovně a odevzdat nalezený nebezpečný odpad do sběru dne 18. května.

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 18. června 2013 ve 20:05 hodin.