Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. června 2010

20.06.2010 10:15

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, E. Kosár, H. Majerová, P. Pleiner,P. Slánička, V. Svobodová, M. Zelenka, M. Hořejší,

Omluveni: A. Tolkačev, I. Hošková,  L. Moravec

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

- nesplněn úkol pro soubor Tyrš – úklid  skladišť v suterénu, nevybrány dosud členské příspěvky od členů Tyrše na rok 2010 – úkol trvá

- jednání s firmou na opravu podlahy proběhlo, ale zatím bez odezvy, mají udělat nabídku

- s HC Lány projednána možnost použití několika desek na zhotovení nových vývěsních skříněk

 

2. Informace z jednání župního výboru podala starostka.

 

3. Prázdninový provoz v sokolovně

- 16. 7. a 20. 8. prodejní akce

- cvičení pro ženy v úterý od 20 hodin bude probíhat i o prázdninách,

- Domeček bude v provozu jen dopoledne. Na týdny 19. až 23. července a 9. až 13. srpna odsouhlasil výbor mimořádný prázdninový tábor pro děti zaměstnaných rodičů – zajišťuje Domeček.

- 7. srpna v sokolovně svatba – nájemní smlouva.

- stolní tenis bude mít tréninky jen občas v pátek, vždy se předem domluví se správcem,

- po 22. srpnu začne drátkování parket, sokolovna bude minimálně 14 dní mimo provoz!!!

- správce bude během prázdnin čerpat dovolenou, provoz a úklid v sokolovně zajistí starostka se ženami ze všestrannosti. Správcovi starostka uloží, aby při pěkném počasí během léta řádně větral všechny prostory v sokolovně.

 

4. Různé informace a došlá pošta

- ředitelka ZŠ žádá o možnost využití venkovního hřiště a sokolovny na školní atletický den dne 29. června. Výbor žádost schválil.

- k 30. červnu končí smlouva na úklidové práce se správcem. Projednáno a odsouhlaseno prodloužení smlouvy na další jeden kalendářní rok. Zajistí starostka.

- výbor informován, že při velké,m dešti voda opět vnikla až do suterénu.

 

5. Finance

- výbor informován o stavu prostředků na běžném účtu,

- výbor rozhodl splatit župě další část půjčky a to zatím ve výši 25 000,- Kč. Zajistí hospodářka.

- účetní připomněla, že župa nám schválila příspěvek 1000,- Kč na Běh vítězství, ale dosud jsme žádné peníze nedostali. Zaurguje starostka.

- V. Nováková požádala výbor o schválení mimořádné částky na nákup nového náčiní, po diskusi výbor souhlasil s nákupem 20 ks „gymstiků“,

- organizační výbor Běhu vítězství schválil přidělení 4000,- Kč základní škole a totéž i pro TJ na nákup tělocvičného nářadí,

- starostka podle zápisů připraví přehled hodin jako podklad pro účtování nákladů jednotlivým oddílům za první polovinu roku 2010.

 

 

6. Brigády, běžná údržba

- grant od Stč. kraje jsme neobdrželi, oprava starých WC se tedy dělat nemůže,

- rozhodnuto dodavatelsky realizovat omítky v suterénu (kotelna a sklad), aby tyto prostory  bylo možno lépe využít. Dojedná M. Zelenka – nabídková cena maximálně 30 000,- Kč včetně DPH.

- Tyrš vystěhuje skladové místností v suterénu, aby se daly vymalovat a úklidit.

- volejbalový oddíl zajistí zhotovení nových vývěsních skříněk, jejich nátěr a nátěr kovové konstrukce zajistí ostatní členové dle svých možností,

- po vydrátkování parket bude svolána velká brigáda na generální úklid,

- průběžný úklid na hřišti a péče o vloni vysázené stromky,

- šití ubrusů ze získaného materiálu,

- správce zajistí vyčištění okapů ( pokud to ještě nebylo uděláno),

- M. Zelenka a V. Nováková – aktualizace webu.

 

7. Zprávy z oddílů a ostatních členů výboru

P. Slánička – o průběhu ligy a ostatních turnajů, vyúčtování memoriálu, příprava desetiboje

M. Zelenka – oddíl získal 3. místo na Relax turnaji v Křivoklátě 12. 6., příprava turnaje  na 19. června – v případě špatného počasí kolize s desetibojem v sokolovně! Připomínka, že platí vždy první zápis v kalendáři a pokud chce ve stejném termínu pořádat něco někdo další, musí se s prvním organizátorem včas dohodnout!

M. Hořejší – žádost o zapůjčení židlí na Lánské slavnosti( výbor souhlasil), upozornění, že stoly vrácené po „čarodějnicích“ byly velmi špinavé!

 

 

Příští řádná schůze výboru TJ bude 7. září 2010 od 20:05 hodin v sokolovně.

Připravit si návrhy – nároky na využití sokolovny!