Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. května 2012

16.05.2012 18:50

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, V. Svobodová,  M. Hořejší, H. Majerová, I. Píšová,

M. Moravcová, M. Zelenka, P. Pleiner, E. Kosár, M. Moravec, M. Pucholt

 

Hlavním předmětem schůze bylo jednání o správci sokolovny. Na vypsaný inzerát se přihlásilo 5 zájemců. Ti byli pozváni do dnešní schůze k rozhovoru. Dva z nich nemohli splnit požadované nároky, takže zrušili svůj zájem. Tři zbývající (Š.Mikovcová+P. Stehlík, M. Kutina a P. Frolík budou pozváni k podrobnějšímu jednání a prohlídce objektu i bytu. Teprve potom se výbor znovu sejde a rozhodne ve druhém kole, komu správcovství přidělí.

  1. Zprávy a úkoly ze župy

Informace o jednání župního výboru podala starostka (peníze na provoz od ČOS – možnost navrhnout župě klíč k rozdělování, grant na vzdělávání cvičitelů a na vybavení sokoloven – viz usnesení, info o župním sletu 10.6. a požadavky na vstupenky pro VIP osoby, možnost navrhnout kandidáta na župního místostarostu).

 

  1. Stav financí  a s tím spojené objednávky dodavatelských prací

K 30. 4. bylo na účtě 28 853,- Kč. Začátkem května přišla část příspěvku od OÚ (100 000,- Kč). Výbor rozhodl, abychom poslali další splátku půjčky župě (25 000,-Kč).

Výbor souhlasí , aby byla zadána zakázka dokončení plotu, aby byla zřízena regulace topení v sokolovně a instalován dřez v šatně Tyrše. Dále je možné začít jednání s firmou na čištění venkovního hřiště a zajistit nákup nových sítí na branky a koše. Žádné jiné práce zatím nezačínat. Letos bychom měli župě splatit celkem 100 000,- Kč (75 000 z poslední půjčky a 25 000 z půjčky z roku 2005).

 

  1. Různé, došlá pošta

-          17. května je v sokolovně prodejní akce,

-          Výbor projednal návrh OS Naše Lány na úpravy na dámském soc. zařízení v sokolovně, které využívá Domeček (instalace dvou umyvadel a průtokového ohřívače). Po diskusi výbor vyslovil souhlas.

-          Na letošním Běhu vítězství 8. 5.  byla rekordní účast 720 lidí, dosud v historii nikdy tolik účastníků nebylo. Jednalo se o 40. jubilejní ročník.

-          Pan Polášek se ujal organizace turnaje v pétanque. Starostka vyzvala členy výboru k větší propagaci turnaje a k účasti. Informativní schůzka přihlášených bude 21. května v 18 hodin přímo na hřišti.

-          TJ předložila na obec  projekt – žádost o příspěvek na činnost oddílů aerobiku. Obec posoudí došlé projekty a tři vybere a předloží firmě Ekologie. O vítězi rozhodnou hlasy návštěvníků při dni otevřených dveří firmy v neděli 10. června. Vyzýváme naše členy a příznivce aerobiku, aby se zúčastnili hlasování a projekt aerobiku podpořili.

-          Starostka informovala výbor, že od 1. května máme nového dodavatele  plynu a elektřiny – Global Energy. Byt zůstal  zatím u starého dodavatele, TJ bude do doby než bude nový správce platit zálohy i za byt. Bude tak možnost porovnávat ceny za plyn a elektřinu u dvou dodavatelů.

-          TJ odpověděla nezávazně na nabídku firmy Freitag Projekt Developments, s.r.o. instalovat na střeše sokolovny fotovoltaické panely. Za pronájem by firma Sokolu platila.

-          Starostka informovala o problémech s mládeží, která se v pozdních večerních hodinách schází na hřišti na střídačce, dělá nepořádek, kouří, pije alkohol a nerespektuje ani provozní řád ani pokyny funkcionářů TJ. Výbor navrhl požádat o pomoc Mě Policii.

 

 

  1. Informace členů výboru

-          M. Hořejší: žádá o zapůjčení stolů a židlí na LLS jako obvykle a dále menší množství inventáře na Den plný her 3. června.  Dále informovala o přípravě tří turnusů dětských prázdninových táborů a to v termínech: 23. – 27. července, 6. – 10. srpna a 13. – 17. srpna.

-          M. Moravec: za ST informoval, že 1. května měl oddíl poslední turnaj a nyní již prakticky nechodí ani na tréninky. Plná sezóna začne 1. září. Účetní požádala, aby na paragonech za nákupy pohárů a cen bylo uvedeno, pro který turnaj a kdy je cena určena.

-          I. Píšová: navrhla, aby TJ znovu organizovala stánek s občerstvením při zářijovém jarmarku (15. září) a zvážit, zda totéž neudělat i při „čarodějnicích“. Diskuse k tomu.

-          M. Zelenka: volejbalový oddíl letos obhájil prvenství v AVL lize, chce se zúčastnit turnaje RELAXU na Kolečku v Křivoklátě a připravuje Lánskou smeč na 16. června. Starostka požádala oddíl o úklid prostoru v jejich skladu vápna atd.

-          M. Moravcová: se dotázala na možnost cvičení 16. 6. Odbor všestrannosti připravuje na 12. června malou akademii ( vystoupí oddíly B. Ladrové a předvedou se ukázky dvou sletových skladeb), na 28. června zve cvičitelky i všechny cvičenky na posezení na závěr cvičebního roku do hospody Narpa. Propagace se připravuje.

-          M. Pucholt – šachový oddíl se schází. Starostka informovala o velkém úspěchu Viktora Přibyla, který se stal Mistrem ČR v šachu v kategorii dětí do 8 let a bude reprezentovat na světovém mistrovství.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány dne 15. května 2012.

Výbor

  1. bere na vědomí informace starostky
  2. souhlasí: se zapůjčením židlí a stolů na akci Den plný her a na Lánské letní slavnosti. Souhlasí s úpravami na dámském WC, které zajistí OS Naše Lány. Souhlasí se zadáním prací: dokončení plotu, nákup sítí na hřiště, instalace regulace topení a dřezu v šatně Tyrše.
  3. ukládá:

3.1.    starostce: pozvat tři potencionální zájemce o správcovství k dalšímu jednání a          prohlídce a poté svolat znovu výbor TJ,

3.2.    starostce: projednat s Městskou Policií, aby kontrolovala namátkově hřiště za sokolovnou ve večerních hodinách,

3.3.    M. Moravcové: připravit do konce května návrh grantů na vzdělávání cvičitelů a na vybavení tělocvičen (tiskopisy jí byly předány)

3.4.    A. Hořejší: poslat župě další splátku ve výši 25 000,- Kč,

3.5.    A. Hořejší: objednat u firmy Montysevis instalaci nového podružného vodoměru v kuchyni ( nelze odečítat stav), dále regulaci topení v sokolovně a instalaci dřezu v šatně Tyrše.

3.6.    všem členům výboru: propagovat turnaj v pétanque nebo se i zúčastnit.