Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 16. února 2010

20.02.2010 17:48

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, L. Moravec, V. Nováková, P. Slánička, A. Tolkačev, K. Pleiner, I. Hošková, E. Kosár, J. Gruber,  jako host správce p. Hanzlíček

Omluveni:  M. Zelenka                     

 

1. Informace a úkoly ze župy

- výbor souhlasil s volbou župního předsedy odboru sportu na župě, navrhuje do této funkce i nadále L. Moravce,

- výbor vzal na vědomí informace o oslavách výročí TGM, starostka vyzvala k účasti na pietním aktu na hřbitově s župou – cca v 11:15 sraz před hřbitovem,

- informace o školení vzdělavatelů, nikdo nemá zájem,

- všechny statistické výkazy byly na župu již odevzdány, zbývá jen účetní uzávěrka.

 

2. Starostka informovala výbor o stavu finančních prostředků na BÚ a v pokladně. Připravuje se žádost o dotaci na OÚ. Výbor rozhodl, abychom požádali o příspěvek na:  rekonstrukci jeviště, podíl na grantu (pokud ho dostaneme od KÚ), drobné opravy a provoz , seřezání stromů na hřišti. Žádost zpracuje starostka a v termínu doručí na OÚ. Až bude jasné, jaký příspěvek obdržíme, rozhodne výbor o výši splátky půjčky u  župy (celkem dlužíme 150 000,- Kč).

 

3. Různé nové informace, došlá pošta

- projednána žádost ZŠ o pronájem sokolovny na školní akademii a to 3. června 2010 po celý den ( dopoledne na přípravu a generálku, večer akce a po ní úklid). Výbor souhlasil s tím, že nebudou účtovány náklady a požádáme školu o pomoc při jarním úklidu venkovního hřiště, které ZŠ také využívá.

- A. Tolkačevovi předány podklady  pro jednání škodní komise kvůli odpisu materiálu. Svolá komisi a zápis předá účetní V. Svobodové.

-Starostka informovala výbor o nově zpracované smlouvě s OS Naše Lány na pronájem prostor pro „Domeček“. Nájem zahrnuje čtyři části, fakturovat se bude čtvrtletně.

- Starostka se zúčastnila výroční schůze Svazu zahrádkářů, na kterou jsme obdrželi pozvánku.

- Výbor souhlasil s tím, abychom dali do servisu před sezónou zkontrolovat sekačku na trávu a možná i vysavač listí.

- Vážnou připomínku vznesla starostka k zacházení se sokolskými ubrusy. Někdo si ubrusy půjčí, ale již se nestará o to, aby byly včas vyprány a v pořádku vráceny na místo. Část ubrusů se i ztratila! Nyní jsou naše ubrusy označeny a bude zaveden sešit, kam se zapíše každý, kdo si je bude půjčovat ( datum, počet, jméno, podpis). Podobně je třeba šetřit i židle – ty nové, lepší nechat ve sklípku!

- OÚ svolal schůzku zástupců organizací, kde se hovořilo kromě jiného i o plánu akcí na rok 2010. Všechny oddíly hned na schůzi výboru nahlásily svoje akce, plán zpracuje starostka a předloží OÚ.

- I. Hošková slíbila poskytnout správci mobil.

- V průběhu schůze se dostavil Z. Markup a za oddíl fotbalu žádal o rezervování venkovního hřiště (až nebude sníh) pro tréninky přípravky a žactva a to vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:30 hodin. Výbor souhlasil, ale bylo fotbalovému klubu připomenuto, že by měl Sokolu pomoci při údržbě a čištění hřiště od listí před zimou. Poslední brigády se zúčastnil z fotbalistů pouze p. Dvořák (trenér).

- oddílu nohejbalu a souboru Tyrš předán seznam členů k výběru členských známek. Sdělí starostce, kolik kterých známek potřebují – podle toho budou dokoupeny.

- projednány činnosti v sokolovně do začátku dubna.

4. Příprava valné hromady

Z organizačních důvodů ( soubor Tyrš bude na zájezdu) výbor změnil termín valné hromady a to na pondělí, 22. března od 18:30 hodin.

Předsedové oddílů si připraví podrobné zprávy o činnosti, kontrolní komise provede řádnou revizi a připraví zprávu, hospodářka s účetní připraví zprávu o hospodaření za rok 2009. Podrobná kontrola úkolů k hladkému průběhu VH bude provedena na příští schůzi a to 9. března. Do té doby mít projednanou kandidaturu s novými členy výboru ( musí souhlasit!)

A. Tolkačevovi (který by měl VH řídit) předán manuál zpracovaný ČOS k přípravě a průběhu VH.

 

5. Různé a diskuse

- L. Moravec informoval o výsledcích jednotlivých družstev ST v soutěžích, průběžné informace posílá na web TJ i do Lánského zpravodaje, vynikající umístění našich mladých v krajském žebříčku jednotlivců,

- E. Kosár navrhuje napříště vyčíslit podíl nohejbalových hráčů na údržbě venkovního hřiště, do příští schůze připraví návrh. Dále požádal za OÚ, aby na zábavy bylo alespoň provizorně vyřešeno „zateplení“ jeviště a šatny (od podlahy). Byly diskutovány možnosti  a budeme se snažit to zajistit.

- I. Hošková – rezervování sokolovny na divadelní představení – dohodnut termín 10. dubna ,

- A. Tolkačev – co uděláme se zatékáním do obvodové severní zdi a do šatny Tyrše? Na střeše je vrstva ledu, zatím s tím nejde dělat nic. Pro příští zimu uvažovat o zakoupení topných kabelů do žlabů ( částka 5 – 10 000,- Kč). Dále se dotazoval na likvidaci vodou zničených kostýmů – bude dohodnuto s účetní, stejně jako napříště řádná evidence nově pořizovaných kostýmů.

- K. Pleiner žádá oddíl ST, aby respektoval rozvrh hodin v sokolovně pro soubor Tyrš.

- Starostka předala od M. Zelenky již vybrané oddílové příspěvky za volejbal od všech členů. Vzorní!

- Info o povinnosti brigád – přes cvičitelky a ve vývěsce bylo znovu připomenuto a možno říci, že  členové odboru všestrannosti neodpracované brigády chodí platit.

- M. Hořejší – žádost o možnost pronájmu „Domečku“ pro soukromou oslavu narozenin pro členku M. Buřičovou a to 20. 2. od 14 do 17 hodin. Výbor souhlasil – za poplatek 250,- Kč, smlouvu připraví starostka.

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 9. března 2010.