Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 17. května 2016

24.05.2016 20:17

Přítomni: V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, I. Mišková,  A.Hořejší, M. Zelenka


Omluveni:  M. Hořejší, I. Píšová, I. Víchová. Nepřítomni: P. Pleiner, D. Hrbek.

Dále přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

  1. Hodnocení proběhlých akcí. Poděkovat všem, kdo přišli na brigádu 16. a 30.4., dále kdo se podíleli na: přípravě a průběhu župní valné hromady, na organizaci pěšího výletu 17. 4., na Běhu vítězství 8.5. a na „módní přehlídce“ dne 14.5. (čistý zisk z této akce je 4400,- Kč).
  2. Provoz v sokolovně a na hřišti v květnu, červnu a o prázdninách.

V sokolovně pokračují cvičení v úterý od 9, od 16, od 19 a od 20 hodin – všestrannost. Tréninky stolního tenisu ve středu a pátek od 18 do 20 hodin. Toto do konce června. Během prázdnin bude pouze cvičení v úterý od 9 a od 20 hodin. ………..

Mimořádné akce: 8. 6. Školní akademie v sokolovně, venku na hřišti policajti – turnaj. 11.6. župní přebory v atletice předškolních dětí na venkovním hřišti. 18.6. Memoriál Jitky Zelenkové na volejbalovém hřišti ( v případě špatného počasí uvnitř sokolovny). 27.6. večer tělovýchovná akademie/ 28. a 29. 6. školní lehkoatletické dny cca do 13 hodin na hřišti i v sokolovně.

V týdnu od  29.8. bude organizován velký úklid sokolovny. Termíny budou včas oznámeny obvyklým způsobem.

Domeček bude otevřen 12.,13.,19. a 20.7. Prázdninové kurzy Domečku budou v týdnu 25. až 29. 7. a 1. až 5. 8.

  1. Finance a plánování údržby a oprav.

Na účtě cca 30 000,- Kč. Od Obce obdržíme dotaci 170 000,- Kč. Dotace z grantu od MŠMT zatím nedošla (cca 31 000,- Kč). Členové diskutovali o akcích, které chceme během prázdnin zajistit a financovat. Navrženo: instalace ochranných sítí v sále, stěna na poháry a nové reprodukční zařízení, zrcadlová stěna, výměna oken v propadle, drobné opravy a nátěry na hřišti, eventuálně stojan na kola. Podle vývoje potom by bylo dobré provést opravu podlah v nářaďovně, v kuchyni a dolejší klubovně, v klubovně též opravit omítky nebo instalovat sádrokarton. Venku druhé hřiště na pétanque. Stanoveno pořadí – viz usnesení.

  1. Správcovství

Stávající smlouva se správcem na úklid ( a tím i na byt) je do konce června. Každoročně ji obnovujeme. Správce p. Frolík má zájem pokračovat. Výbor vyslovil nespokojenost se zajištěním správcovství a vytkl správci některé nedostatky (nehospodárné topení, neúklid venkovního WC, pozdní sekání trávy, zcela chybí drobné údržbářské práce a opravy, nevyvěšení státní vlajky o svátek, zásobování WC potřebami před společenskými akcemi, větrání v sokolovně, chybí bezpečnostní značení na schodech, vchodové dveře často neumyté, …). Smlouva bude znovu prodloužena, ale výbor očekává výrazné zlepšení v plnění povinností správce a také jeho větší přítomnost v sokolovně.

  1. Projednání námětů zaslaných z ČOS.

ČOS ve snaze výrazně zvýšit propagaci Sokola připravuje na týden od 19. do 25. září 2016 tzv. Sokolský týden plný pohybu. Součástí bude i Noc sokoloven 23.9., kdy by měly v sokolovnách probíhat nejrůznější sportovní nebo kulturní akce. Sokol tímto týdnem podpoří celosvětovou kampaň NOW WE MOVE. Každý den může být zaměřen na jiný typ aktivit - 19. 9. na seniory, 20.9. na předškolní děti a celý víkend na rodiny s dětmi. Cílem je přitáhnout k pohybu co nejvíce nových lidí.

  1. Různé informace a diskuze

-          Starostka připomněla životní jubilea členů během prázdnin.

-          ZŠ požádala o příspěvek do tomboly při školní akademii. Věnovány dvě permanentky na cvičení žen.

-          M. Moravec informoval o činnosti oddílu, o sankci pro oddíl od tenisového svazu za nízký počet registrovaných dětských hráčů. Tréninky by oddíl chtěl zahájit hned v pátek, 2.9.

-          M. Zelenka informoval o brigádě, o přípravě Memoriálu. Připomněl termín pro  vystěhování skladu divadelního souboru ( do konce června).

-          A. Hořejší informovala o průběhu Běhu vítězství. Letos je ztráta 5500,- Kč, daná hlavně tím, že musíme obstarávat přenosné WC, které stojí cca 8000,- Kč.  Jinak závod proběhl bez problémů.

-          Správce p. Frolík informoval, že občas je stále problém s mládeží, která vysedává pozdě večer na střídačce na hřišti. Potřebuje zajistit sáčky do vysavače.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 17. května 2016.

Výbor TJ

I.                   Bere na vědomí informace o připravované celostátní akci k propagaci Sokola v týdnu od 19 září.

II.                Schvaluje:

1.      Opravy a údržbu v sokolovně během prázdnin v tomto pořadí:

-          Ochranné sítě, instalace  - zodpovídá M. Zelenka (objednávka přes starostku),

-          Policová stěna a reprodukční zařízení – zadá starostka,

-          Zrcadlová stěna – zadá starostka,

-          Výměna oken v propadle – zadá starostka.

2.      Vrácení poloviny půjčky na účet Běhu vítězství – zajistí A. Hořejší.

III.             Ukládá:

1.      M. Zelenkovi dát do on-line kalendáře program v sokolovně. Pokud možno zajistit účast předškoláků z oddílu volejbalu na župní akci 11. 6.

2.      M. Moravcové, M. Moravcovi a M. Zelenkovi promyslet a připravit návrh na odměny pro cvičitelky a trenéry ( z grantu MŠMT).

3.      A. Hořejší – domluvit ( s firmou nebo s panem Chocholou) revizi kotle a kontrolu regulačního měřidla, aby před zahájením sezóny vše fungovalo bez chyb a topilo se hospodárně.

4.      Všem vedoucím oddílů : zajistit účast na brigádě na generálním úklidu sokolovny, který proběhne v týdnu od 29. 8. Termín bude včas oznámen.

5.      Všem členům výboru: pokusit se získat člověka, který by připravil a zorganizoval nohejbalový turnaj – Memoriál Pavla Sláničky. A dále: promyslet a přinést návrhy, jak se zapojit do akce Sokolský týden v pohybu.

 

Schůze výboru ukončena s tím, že příští schůze bude až koncem prázdnin (pokud nebude nutné se sejít dříve).