Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 20. března 2014

25.03.2014 21:34

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, H. Majerová, V. Svobodová, A. Hořejší, M. Moravcová, D. Hrbek, M. Moravec, M. Zelenka, I. Píšová

Omluveni:  P. Pleiner, M. Pucholt . Jako host přítomen správce pan Frolík.

 

Schůze výboru se konala po valné hromadě TJ.

1.      Nové informace. Došlá pošta

-          Info a zpracovávání podkladů pro inventarizaci majetku TJ kvůli přípravě nové pojistky v rámci ČOS. Za tím účelem zadána revize elektroinstalace v sokolovně.

-          Projednány závěry z revize plynového zařízení v sokolovně a z toho vyplývající úkoly – viz usnesení.

-          Župa žádá o zapůjčení zajímavých fotografií z činnosti ( pro výzdobu panelu v Tyršově domě).

-          Objednáno náčiní a sportovní pomůcky za cca 29 000,- Kč,

-          Byly skáceny další dvě lípy,

-          Brigáda svolaná na 15. 3. se nevydařila, protože pršelo. Přesto se sešlo 10 lidí a dříví po kácení uklidili. Zakoupené občerstvení (špekáčky a chléb) bude využito při jiné příležitosti. Zbývá vyhrabávat listí ze všech ploch okolo hřiště (lze dělat i individuálně), upravit volejbalový kurt a pověsit ochranné sítě.

-          Připomenuta povinnost vybrat do konce března oddílové příspěvky.

-          Starostka sdělila informace a úkoly ze župy ( 8. 10 památný den Sokola, přebory všestrannosti, sbírka na památník gen. Sedláčkovi, letos 100. výročí vypuknutí 1. světové války,  29. března cvičitelský sraz v Kladně).

 

2.      Finanční situace.

K 28. únoru na účtě 84 240,- Kč.

 

3.      Různé

Starostka požádala správce, aby více pozornosti věnoval drobné údržbě v sokolovně ( kliky, světla, kohoutky, hodiny, drobné závady atd.) a nyní již také venkovnímu hřišti (odpadky, čistota venkovního WC) .

 

Správce předložil finanční rozpočet na rekonstrukci koupelny v bytě ( cca 45 000,- Kč). Výbor zatím nerozhodl, rozpočet bude posouzen.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 20. 3. 2014

Výbor TJ Sokol Lány

  1. Schvaluje

Odstranění železných sloupů na hřišti a jejich bezúplatné přenechání

 

  1. Ukládá

Všem oddílům

-          do konce března vybrat a odevzdat členské příspěvky.

-          Organizovat brigády členů na venkovní hřiště dle vlastních možností a počasí

-          Ve větší míře využívat k propagaci své činnosti místní i regionální tisk, časopis Sokol a webové stránky TJ.

Správci panu Frolíkovi

-          Doplnit v kotelně lékárničku, bateriovou svítilnu a kontrolní pěnidlo – do 30. 3.

-          Do bezprostřední blízkosti kuželových kohoutů uložit ovládací klíče – do 30. 3.

-          Dveře kotelny osadit samozavíračem – do 30. 6.

-          Spolu s Ing. Novákem zajistit přívod vzduchu do kotelny dle požadavků příslušné normy – do 30. 6.

Starostce

Urgovat fakturaci odvozu odpadu.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 6. května ve 20:05 hodin.