Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 21. června 2011

24.06.2011 10:09

 Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka, P. Slánička, V. Svobodová,   P. Pleiner, H. Majerová, I. Píšová, M. Hořejší, L. Moravec, M. Moravcová

Omluveni:  A. Tolkačev, E. Kosár

Jako host přítomen p. Hanzlíček, správce sokolovny.

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Nesplněny – dosud v řešení jsou úkoly:

- problematika souboru Tyrš (úklid prostor, čerpání peněz z dotace, výběr členských příspěvků, členství v ČOS) a ceny Klobouk dolů.

- prořez lípy u pana Vály.

- zjištění podmínek na uspořádání sbírky prostřednictvím SMS.

 Ostatní úkoly byly splněny.

 

2. Informace ze župního výboru konaného dne 6. června.

Starostka informovala o výši dotací, které župa obdržela ( je to opět méně než vloni), o nové starostce ČOS, o neutěšené situaci v TJ Kačice, o předložených grantech na sport. Náčelnici předala informace a úkoly pro odbor všestrannosti ( župní cvičitelský sraz, školení k nordic walking, 17. 9. ukázka nového sportu – kin-balu).

 

3. Finanční situace – na účtu k 31. 5.  cca 139 000,- Kč, přišla první část dotace od OÚ a celá dotace pro Tyrš.

 

4. Nové informace, došlá pošta

- výbor schválil prodloužení smlouvy do 30. 6. 2012 se správcem na provádění úklidových prací,

- přišla zpráva z CEMEXu (kam jsme předkládali grant na 95 000,- Kč), že jsme neuspěli,

- náš malý projekt k Ekologii bude zahrnut do výběru. Starostka vyzvala členy výboru a ostatní členy TJ, aby se zúčastnili Dne otevřených dveří v Ekologii dne 26. června a hlasovali pro náš projekt ( o projektech bude hlasovat veřejnost). Částka 30 000,- Kč by byla určena na pořízení jednoho venkovního fit – stroje.

- Ekologie požádala o zapůjčení stolů a židlí na 26. 6. , výbor souhlasil. Židle chce zapůjčit na 24. 6. večer také sdružení Lány-Vašírov-zdravý prostor pro život, výbor souhlasil, ale musí se dohodnout s hasiči, protože ti předložili žádost na stejný termín dříve. Řádné předání a převzetí nábytku pro Ekologii zajistí starostka, pro hasiče a sdružení zajistí správce.

- reklamace židlí:  P. Fencl se uvolil, že židle přepraví k výrobci. Výbor souhlasil s úhradou pohonných hmot.

- prázdninový provoz v sokolovně. Bude probíhat pouze cvičení žen v úterý od 20 hodin ( ale až od 19. července), cvičení seniorů upřesní cvičitelka do konce června. Nic jiného se v sokolovně konat nebude, ani volejbalisté při nepřízni počasí nebudou chodit dovnitř.

- vzhledem k dalším okolnostem výbor rozhodl, že zatím nové sítě na branky a koše ven kupovat nebudeme.

- starostka předložila soupis prací, které lze dělat během léta individuálně na údržbě sokolského majetku s minimálními náklady. Seznam obdržely všechny oddíly a bude přílohou dnešního zápisu. Vyzvala oddíly, aby se na těchto pracích členové podíleli.

- zhotovení nových vývěsních skříněk se ujme firma Hořejší,

- starostka jednala s firmou, která nabídla revizi venkovního hřiště. Revize zatím provedena nebude.

- vzhledem k nutnosti šetření nebude uzavírána smlouva na údržbu venkovního hřiště, práce budou konány brigádně  a v dohodě se správcem.

- projednány informace a úkoly k dokončení pétanquového hřiště.

- Výbor projednal a schválil přijetí nových členů. Seznam je přílohou originálu zápisu.

 

5. Grant od KÚ na rekonstrukci podlahy

Starostce přišla mailem zpráva, že jsme uspěli s grantem z fondu sportu a volného času u KÚ a obdržíme 100 000,- Kč. Ihned začala jednání s dvěma dodavatelskými firmami, hledáme ještě třetí firmu. V řešení je jednak technologický postup opravy a jednak zajištění finančních prostředků. Byla předložena žádost na župu o půjčku ve výši 200 000,- Kč. Výbor se v obsáhlé diskusi zabýval zejména otázkou, jakým způsobem opatřit zbývající nutné prostředky. Závěry:

-          pověřit skupinu odborníků, která navrhne výboru nejvýhodnější technické řešení (Moravcová, Novák, Hořejší, Fencl)

-          písemně oslovit možné sponzory

-          zvážit možnost uspořádání benefiční akce

-          vydat v červenci zvláštní noviny a vyzvat ke sbírce

-          v nadcházejícím období nevydávat zbytečně finanční prostředky

-          informovat v oddílech členy o této situaci

-          jakmile bude jasné technické a finanční řešení, svolat výbor ke konečnému rozhodnutí.

 

 6. Různé

- Vyzvat R. Havelku a ostatní členy souboru Tyrš k účasti na společném jednání s výborem TJ  ( v září)

- M. Hořejší se dotazovala na možnosti provozu Domečku při rekonstrukci podlahy. Bylo by řešeno nouzově vchodem ze západní strany. Dále ujasňovala informaci o lípách – po obci prý jdou zvěsti, že jsme na lípy dostali horentní sumu peněz od OÚ. Není to pravda, sázení lip se konalo za podpory grantu od Nadace Partnerství.

- správce požádal o nákup úklidových prostředků, souhlas.

- P. Slánička - jeden člen nohejbalu zajistí opravu – upevnění elektroinstalace v propadle,

- A. Hořejší: proběhla závěrečná schůzka Běhu vítězství. Informovala o rozdělení finančních prostředků ( 4000,- Kč pro TJ, 2000,- Kč pro ZŠ).

- M. Zelenka: informoval o nákupu nových dresů ( za vlastní prostředky) volejbalistů, o přípravě soustředění ( též za vlastní peníze členů), o vítězství oddílu v memoriálu 18. 6., o plánované účasti na turnaji v Žatci,

- M. Moravcová informovala o cvičení během prázdnin, schůzka cvičitelek k novému cvičebnímu roku bude až v srpnu.

- L. Moravec – stolní tenisté ukončili soutěže, během léta nebudou sokolovnu využívat,  potřebují co nejdříve znát termín rekonstrukce podlahy, aby podle mohli upravit termíny soutěží u nás v Lánech.

 

Schůze výboru TJ bude svolána, jakmile bude jasné technické a finanční řešení opravy podlahy.