Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 22. srpna 2017

28.08.2017 15:25

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, I. Mišková, M. Zelenka,

Omluveni: P. Pleiner, I. Víchová, I. Píšová,M. Moravec,P. Pleiner,D. Hrbek, M. Moravcová

Přítomen správce sokolovny P. Frolík.

Schůze byla jen informativní, protože většina členů výboru se omluvila.

 

1. Stav přípravy rekonstrukce

Vybrána firma Uniservis Hašek, v současné době se připravuje smlouva o dílo. Práce 1. etapy budou zahájeny 1.11. a ukončeny 30.11. Budou se dělat páteřní rozvody, osazení  rozvaděčů a kabeláž. Hodnota díla cca 650 000,- Kč. Částku budeme platit z našich prostředků a z peněz přislíbených z Obce. Akce bude náročná, správce musí počítat s tím, že bude více uklízet v průběhu týdne. Práce budou koordinovány tak, aby pokud možno nenarušily provoz v sokolovně, vyloučení činnosti jen v nezbytně nutných případech. Výbor doporučuje, abychom vyzvali místní občany a firmy k věnování sponzorských darů.

Starostka zpracovala a včas odeslal žádost o grant na MŠMT, které vypsalo nové řízení na investiční činnosti. Žádáme o 970 000,- Kč na 2. etapu akce v roce 2018. S M. Píšou nutno dohodnout postup při instalaci rozvaděče pro jeviště ( vybourání dřevěné stěny a nahrazení sádrokartonem).

2. Podklady pro grant  u „Svatováclavsko“ předložila B. Ladrová, požádáno o 6100,-. Kč, obdrželi jsme 6000,- Kč na pořízení kostýmů pro prosincovou akademii. Pro týmy aerobiku došla také částka 5000,- Kč jako sponzorský dar.

3. Rozvrh v sokolovně od září

Projednán podrobný rozvrh tréninků a cvičení. Změna u cvičení mladšího žactva, přesun ze středy na úterý, jinak vše zůstává stejné. Rozvrh bude zveřejněn ve vývěsce, většina pravidelných cvičení začne 11.a 12. září. Hodiny pro nácvik na slet budou dohodnuty v září.

4. Různé informace

- V. Svobodová (účetní)  oznámila, že skončí v této činnosti pro TJ k 31.12.2017. Máme nabídku od nové účetní, p. Lenky Hoškové.

- Na středu, 30.8. od 15 hodin je svolána brigáda na úklid sokolovny. Budou se hlavně mýt okna, žádný větší úklid před rekonstrukcí dělat nebudeme.

- V září má životní jubileum M. Doležal, gratulaci za TJ zajistí oddíl volejbalu.

- Starostka informovala o využití sokolovny jednotlivými oddíly v 1. pololetí:

  Všestrannost 211 hodin, stolní tenis 138 hodin a 3 turnaje, volejbal 63,5 hodin.

-16.9. bude u hospody jarmark a pak Masarykova vatra na našem hřišti. Správce zajistí, aby byl na hřišti pořádek a bylo posekáno.

- Na župu odeslány pro ČOS naše požadavky na dotace na údržbu a na činnost .

- Na 10. 11. je nasmlouváno opět představení divadla V.A.D z Kladna se hrou „Píseček“.

  Přípravy a vstupné stejně jako při prvním představení.

-Správce opravil zábradlí u východního vchodu, stěnu na střídačce a provedl většinu prací, které mu byly na prázdniny uloženy. Zbývá opravit lišty u odvodnění na jižní straně sokolovny. Navrhl, abychom zamykali venkovní WC. Po diskuzi dohodnuto, že bude ve 20 hodin zamykat vchod z náměstí. Do novin dát upozornění, že užívání venkovního hřiště včetně posilovacího stroje je na vlastní nebezpečí! Výbor znovu správci vytkl,  že svůj výkaz práce dává velmi pozdě.

-M. Hořejší poděkovala za spolek Naše Lány za pronájem sokolovny na příměstské tábory.

-M. Zelenka informoval, že se oddíl znovu přihlásil do volejbalové ligy. Upozornil, že na severní straně v rohu zalétávají do střechy sršni.