Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 24. června 2014

09.07.2014 00:47

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, H. Majerová, A. Hořejší, M. Moravec, M. Zelenka, P. Pleiner, D. Hrbek, V. Svobodová

Omluveni:  M. Pucholt, M. Moravcová, I. Píšová. Jako host přítomen správce pan Frolík.

 

  1. Kontrola usnesení ze schůze výboru 6. května.

Úkoly splněny, trvají úkoly: pro Tyrš – aktualizace webu a nákup židlí,u webu TJ rubriku akce v sokolovně, znovu urgovat správu Křivoklátu kvůli dřevu.

  1. Informace a úkoly ze župy

Starostka informovala výbor o situaci v TJ Mělník kvůli novým stanovám.

Na konec září připravuje župa župní přebor ve volejbalu , bude ve Slaném, propozice pošlou. 4. října proběhne v Rakovníku turnaj v bumbác-balu.

 

  1. Prázdninový provoz

V sokolovně bude probíhat cvičení seniorek v úterý od 9 hodin, žen v úterý od 20 hodin, tréninky šachu v pátek od 16:30 hodin. Dále v pátek 11. července pronájem sokolovny na kurz anglického jazyka. Od 21. 7. do 1. 8. proběhnou dva běhy příměstských táborů ( Domeček – Naše Lány), 19., 20. a 21. 8. dopolední provoz v Domečku, 22. 8. generální úklid sokolovny, 26.,27. a 28. srpna již plný provoz Domečku.

Pravidelný provoz v sokolovně bude zahájen v pondělí 8. září 2014 ( stolní tenisté budou mít trénink už dříve – po dohodě se správcem).

 

  1. Požadavky na rozvrh cvičení a tréninků od září

ST:  středa, pátek od 17 do 20 hodin

Volejbal: pondělí, čtvrtek od 19 do 21 hodin

Všestrannost:  zhruba stejně jako letos, pondělí od 17 do 19 hodin, úterý od 16 do 21 hodin, sobota od 9 do 10 hodin.

Šachy: pátek 16:30 až 20:00

Soubor Tyrš:   ??

 

  1. Finanční situace

OÚ poslal první část dotace, na účtě k 31. květnu 127 213,- Kč. Grant u MŠMT jsme nezískali a nebyl vypsán ani grant na sázení stromů. Od ČOS je příslib zvýšení dotací na provoz a údržbu, požádali jsme župu o grant na vybavení sokolovny a na vzdělávání.

 

  1. Došlá pošta, různé informace

-          Pracovník firmy prováděl revizi elektroinstalace, výsledky zatím nejsou známy.

-          Na hřišti někdo (pravděpodobně nějaké děti bez dozoru) poškodil nově vybudovanou tabuli u pétanque. Správce vyzván, aby i během dne dohlédli, co se děje na hřišti . Máme zkušenost, že rodiče jdou do hospody, děti „vypustí“ na hřiště a nezajímají se, co tam dělají.

-          Starostka informovala o proběhlé školní akademii. V té souvislosti hovořila o nutnosti získat více dětí do cvičení všestrannosti ( a samozřejmě i cvičitelky).

-          Diskuze o tom, zda se zapojit do obecní akce „gulášové klání“ dne 16. srpna (viz Lánské noviny).

-          Diskuze o přípravě akce „Týden pohybu“ , celorepubliková akce vyhlášená ČOS na dny 29. září až 5. října. Tvorba programu a zapojení oddílů. U nás název „Hýbeme se se Sokolem“. Cílem je propagovat činnosti v Sokole a získat další příznivce a aktivní sportující.

-          Jednání o nové pojišťovně – starostka má sjednanou schůzku na 28.června. ČOS zatím žádné informace k nové pojistce nesdělilo, ale každopádně bychom se jako TJ podíleli na financování společné pojistky z 50% (dosud celé platilo ČOS). Toto pojištění ale končí k 30. srpnu.

-          V přípravě je letáček o TJ, který chceme v novém cvičebním roce rozdávat aktivním cvičencům.

-          Pozornost věnovat vybavení lékárničky v sokolovně.

-          Starostka  vyzvala členy výboru, aby  se zúčastnili dotazníkového šetření , které  vypsalo ČOS ohledně počítačové vybavenosti a gramotnosti (adresa, jak se dostat na dotazník, je ve vývěsce před sokolovnou).

-          Starostka navrhla, aby TJ zakoupila křovinořez. Správce a starostka zjistí předběžnou cenu a po dohodě zakoupí.

-          Správce předložil hrubý rozpočet na rekonstrukci koupelny v bytě. Výbor potřebuje ale podrobný rozpočet spotřeby a cen materiálu a prací.

 

  1. Diskuse, připomínky a návrhy členů výboru

M. Zelenka – volejbal: informoval o získání 1. místa v turnaji Lánská smeč a o přípravě letního soustředění volejbalistů na Klíčavě.

M. Hořejší požádala o propůjčení sokolovny na konání podzimní burzy a to 14. října. Dále požádala o možnost uložení některého inventáře Domečku po dobu příměstských táborů dole ve sklípku a možnost zapůjčení jednoho stolu na ST při táborech. Upozornila na nutnost opravy  krajových lišt  v některých místech na hřišti.

 

Příští schůze výboru se uskuteční v úterý, 2. září 2014 ve 20:05 hodin.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 24. června 2014

Výbor TJ Sokol Lány

I.                   schvaluje

1.      zapojení TJ do obecní akce „gulášové klání“ dne 16. Srpna,

2.      zapojení TJ do celostátní akce Týden pohybu“ od 29. 9. do 5. 10.

3.      pronájem sokolovny pro Naše Lány – uspořádání burzy 14. 10. za stejných podmínek jako na jaře,

4.      pronájem sokolovny pro kurz AJ dne  11. 7. za částku 1000,- Kč,

5.      uskladnění inventáře Domečku po dobu táborů v jiných než pronajatých prostorech,

6.      zakoupení křovinořezu

7.      uspořádání brigády na generální úklid sokolovny dne 22. srpna

II.                ukládá

1.      H. Majerové zkontrolovat obsah a dokoupit potřebné vybavení lékárničky v sokolovně (do konce prázdnin),

2.      Starostce, I. Píšové a správci  zpracovat a instalovat evakuační plán, značení únikových cest a označení hlavních uzávěrů plynu, vody, elektřiny (do konce prázdnin)

3.      Starostce – vyřídit zapůjčení lešení k provedení generálního úklidu a urgovat Křivoklát na odvoz dřeva

4.      Starostce – objednat u firmy TUBEKO opravu krajových lišt na hřišti

5.      Vedoucím oddílů připravovat činnosti pro Týden pohybu ve smyslu dnešního jednání výboru