Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 24. dubna 2018

28.04.2018 07:29
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 24. dubna 2018
 
 
Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, I. Mišková, M. Zelenka, I. Píšová, M. Moravec
Nepřítomni: I. Víchová, D. Hrbek, A. Hořejší, M. Moravcová .
Přítomen správce sokolovny P. Frolík.
 
1. Hodnocení proběhlých akcí: valná hromada 22.3./ výlet 15.4./ brigáda 20.4. Starostka vyslovila nespokojenost, že oddíl volejbalu se nezúčastnil společné brigády a organizuje si brigádu zvlášť. Závěr: příště navrhne termín brigády oddíl volejbalu. Dále starostka informovala o výši dotace z obce. Žádali jsme o 300 000,- Kč, schváleno bylo 210 000,- Kč. U grantů MŠMT a Stč. kraje stále neznáme výsledky. 
 
2. Došlá pošta, informace
- ZŠ Mšec požádala o pronájem hřiště a sokolovny na dny 15. a 16.5. k uspořádání školní olympiády jako vloni.  
- Starostka ČOS žádala o poskytnutí informací o dlouhodobých investičních záměrech TJ. Předložili jsme záměr dokončit elektroinstalaci a v budoucnu zateplit objekt a udělat fasádu – s předpokládanými náklady cca 2 mil. Kč.
- Starostka informovala o změnách v dodavatelích energií – elektřina a plyn. Dále o jednání s pojišťovnou a firmou VEKRA ve věci opravy okna. 
- Vzdělavatelský odbor ČOS vypsal granty na oslavy významných výročí TJ. Podáme žádost o příspěvek na naše stoleté výročí – termín je do 15. srpna.  
- Starostka absolvovala dva semináře k „GDPR“. Podle pokynů připraví návrh informačního listu, který výbor projedná na příští schůzi.
- 9. června proběhne na hřišti u sokolovny župní přebor předškolních dětí v lehké atletice. Za TJ bude přítomna a organizátorům ze župy k ruce Martina Hořejší.  
- Diskuze o přípravě akademie na 16. května. TJ  žádá Domeček o možnost převlečení žen nahoře v klubovně.
- Výzva ČOS k instalaci plakátů propagujících firmu ČEPS, která je partnerem ČOS při přípravě XVI. Sletu.
 
3. Projednán provoz v sokolovně do jejího uzavření 21. května. Po schůzce s firmou Uniservis budou vedoucí oddílů informováni o tom, kde a jak uložit nářadí a náčiní, aby se při rekonstrukci nepletlo. Správci uloženo, aby se při uzavření sokolovny více věnoval venkovnímu areálu (včasné sekání trávy, vynášení košů, čistota WC, oprava zakončení izolace na jižní straně, oprava vrat atd).
 
4. Oslavy TJ
Již vydána brožura o historii TJ. Diskuze o její distribuci mezi občany, připravit ještě dopis občanů s nabídkou všech akcí, které k výročí pořádáme. Jakmile bude dopis připraven, roznášku zajistí členové výboru a cvičitelky – trenéři. Na sportovní den 29. července je třeba připravit vhodnou náplň, aby se jednalo o sportovně zábavné odpoledne pro děti dospělé.
 
5. Diskuze, různé
- Správce navrhl, aby do smlouvy s pořadateli plesů bylo doplněno, že jsou povinni uklidit velké nečistoty po svých návštěvnících (zvratky). Pokud odmítnou, zaplatí zvláštní částku za mimořádný úklid. 
- M. Moravec – oddíl ST pokračuje v trénincích ve středu a v pátek do 19. května, sobotní a nedělní zápasy již odpadají.
- M. Zelenka – při brigádě členové oddílu odstraní shnilé špalky pod sítí u hřiště.
- M. Hořejší  - je domluven již pevný termín na další představení souboru V.A.D., na 8. prosince „Válka s mloky“. Navrhla podávat drobné občerstvení při akademii, výbor nesouhlasil, nebude to vhodné. 
 
Usnesení ze schůze výboru TJ konané dne 24. dubna 2018
 
Výbor TJ
I. schvaluje pronájem hřiště a sokolovny pro ZŠ Mšec ve dnech 15. a 16. května za účelem pořádání školní olympiády.
 
II. ukládá
1. starostce:  zpracovat do 15.8. žádost o příspěvek na oslavy TJ ke vzdělavatelskému odboru ČOS / připravit návrh  informačního listu k zajištění GDPR/ připravit návrh dopisu občanům a dát k připomínkám M. Hořejší a I. Píšové.
2. Martině Hořejší zúčastnit se župních závodů předškoláků 9.6. a být župním vedoucím nápomocna (zapůjčení čísel, přívod elektřiny,…) 
3. Všem členům výboru: na vyzvání starostky se zúčastnit schůzky k zajištění roznášky brožury s dopisem, aby vše bylo mezi občany před akademií, tj. 16.5.
4. M. Moravcovi, M. Zelenkovi, M. Hořejší a B. Ladrové: připravit na sportovní den 29. 7. nejméně dvě stanoviště pro soutěžení nebo zábavu dětí a dospělých.
5. M. Moravcové připravit orientační závod pro rodiny a zajistit ženy na přípravu a obsluhu občerstvení při akci 29.7.
 
 
Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, I. Mišková, M. Zelenka, I. Píšová, M. Moravec
Nepřítomni: I. Víchová, D. Hrbek, A. Hořejší, M. Moravcová .
Přítomen správce sokolovny P. Frolík.
 
1. Hodnocení proběhlých akcí: valná hromada 22.3./ výlet 15.4./ brigáda 20.4. Starostka vyslovila nespokojenost, že oddíl volejbalu se nezúčastnil společné brigády a organizuje si brigádu zvlášť. Závěr: příště navrhne termín brigády oddíl volejbalu. Dále starostka informovala o výši dotace z obce. Žádali jsme o 300 000,- Kč, schváleno bylo 210 000,- Kč. U grantů MŠMT a Stč. kraje stále neznáme výsledky. 
 
2. Došlá pošta, informace
- ZŠ Mšec požádala o pronájem hřiště a sokolovny na dny 15. a 16.5. k uspořádání školní olympiády jako vloni.  
- Starostka ČOS žádala o poskytnutí informací o dlouhodobých investičních záměrech TJ. Předložili jsme záměr dokončit elektroinstalaci a v budoucnu zateplit objekt a udělat fasádu – s předpokládanými náklady cca 2 mil. Kč.
- Starostka informovala o změnách v dodavatelích energií – elektřina a plyn. Dále o jednání s pojišťovnou a firmou VEKRA ve věci opravy okna. 
- Vzdělavatelský odbor ČOS vypsal granty na oslavy významných výročí TJ. Podáme žádost o příspěvek na naše stoleté výročí – termín je do 15. srpna.  
- Starostka absolvovala dva semináře k „GDPR“. Podle pokynů připraví návrh informačního listu, který výbor projedná na příští schůzi.
- 9. června proběhne na hřišti u sokolovny župní přebor předškolních dětí v lehké atletice. Za TJ bude přítomna a organizátorům ze župy k ruce Martina Hořejší.  
- Diskuze o přípravě akademie na 16. května. TJ  žádá Domeček o možnost převlečení žen nahoře v klubovně.
- Výzva ČOS k instalaci plakátů propagujících firmu ČEPS, která je partnerem ČOS při přípravě XVI. Sletu.
 
3. Projednán provoz v sokolovně do jejího uzavření 21. května. Po schůzce s firmou Uniservis budou vedoucí oddílů informováni o tom, kde a jak uložit nářadí a náčiní, aby se při rekonstrukci nepletlo. Správci uloženo, aby se při uzavření sokolovny více věnoval venkovnímu areálu (včasné sekání trávy, vynášení košů, čistota WC, oprava zakončení izolace na jižní straně, oprava vrat atd).
 
4. Oslavy TJ
Již vydána brožura o historii TJ. Diskuze o její distribuci mezi občany, připravit ještě dopis občanů s nabídkou všech akcí, které k výročí pořádáme. Jakmile bude dopis připraven, roznášku zajistí členové výboru a cvičitelky – trenéři. Na sportovní den 29. července je třeba připravit vhodnou náplň, aby se jednalo o sportovně zábavné odpoledne pro děti dospělé.
 
5. Diskuze, různé
- Správce navrhl, aby do smlouvy s pořadateli plesů bylo doplněno, že jsou povinni uklidit velké nečistoty po svých návštěvnících (zvratky). Pokud odmítnou, zaplatí zvláštní částku za mimořádný úklid. 
- M. Moravec – oddíl ST pokračuje v trénincích ve středu a v pátek do 19. května, sobotní a nedělní zápasy již odpadají.
- M. Zelenka – při brigádě členové oddílu odstraní shnilé špalky pod sítí u hřiště.
- M. Hořejší  - je domluven již pevný termín na další představení souboru V.A.D., na 8. prosince „Válka s mloky“. Navrhla podávat drobné občerstvení při akademii, výbor nesouhlasil, nebude to vhodné. 
 
Usnesení ze schůze výboru TJ konané dne 24. dubna 2018
 
Výbor TJ
I. schvaluje pronájem hřiště a sokolovny pro ZŠ Mšec ve dnech 15. a 16. května za účelem pořádání školní olympiády.
 
II. ukládá
1. starostce:  zpracovat do 15.8. žádost o příspěvek na oslavy TJ ke vzdělavatelskému odboru ČOS / připravit návrh  informačního listu k zajištění GDPR/ připravit návrh dopisu občanům a dát k připomínkám M. Hořejší a I. Píšové.
2. Martině Hořejší zúčastnit se župních závodů předškoláků 9.6. a být župním vedoucím nápomocna (zapůjčení čísel, přívod elektřiny,…) 
3. Všem členům výboru: na vyzvání starostky se zúčastnit schůzky k zajištění roznášky brožury s dopisem, aby vše bylo mezi občany před akademií, tj. 16.5.
4. M. Moravcovi, M. Zelenkovi, M. Hořejší a B. Ladrové: připravit na sportovní den 29. 7. nejméně dvě stanoviště pro soutěžení nebo zábavu dětí a dospělých.
5. M. Moravcové připravit orientační závod pro rodiny a zajistit ženy na přípravu a obsluhu občerstvení při akci 29.7.