Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 24. května 2018

26.06.2018 14:04

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, M. Zelenka, I. Píšová, M. Moravec

Nepřítomni: I. Víchová, D. Hrbek, A. Hořejší, M. Moravcová, I. Mišková.

 

1. Různé informace, došlá pošta

- při hasičském bálu došlo k poškození malého čerpadla v kuchyni ve sklípku. Zjištěno až nyní. Oprava bude nutná.

- Výbor projednal žádost o pronájem prostor Domečku na jógový tábor od 20. srpna. Vzhledem k provádění rekonstrukce nemůžeme zaručit, že v tu dobu bude již vše v sokolovně hotovo a bude zde klid, který je na takový kurz nutný. Žadatelce sdělí M. Hořejší.

- Dnes probíhal na hřišti nohejbalový turnaj policajtů z Kladna ( již po třetí) a to za shodných podmínek jako vloni.

- 9. června na hřišti u sokolovny bude probíhat župní závod předškoláků v lehké atletice. Vzhledem k nepřítomnosti starostky tuto akci zajistí M. Hořejší (půjčí jim naše startovní čísla z Běhu a bude organizátorům k dispozici).

- Projednán plán dovolených tak, aby stále někdo z výboru byl přítomen.

- Diskuze o tom, zda dát k dispozici naše výroční brožurky občanům při „májích“.

- Projednána opatření k zajištění nařízení ohledně zpracovávání osobních údajů (GDPR). Schválena jednoduchá analýza platná pro naši TJ.

- Starostka informovala výbor, že nám bylo vyhověno a schváleny dvě žádosti o dotace – jedna u MŠMT na práci s mládeží a na drobné opravy ve výši cca 86 000,- Kč a druhá u Stč. kraje na dokončení rekonstrukce elektroinstalace ve výši 500 000,- Kč.

- Projednán podrobnější harmonogram oprav v sokolovně, zajištění zednických prací (firma Dudášik, pan Křenek, V. Jirkovský). Po skončení schůze členové volejbalového oddílu vystěhovali inventář z nářaďovny, stolní tenisté vystěhují svůj sklad v rozhlas. kabině. Práce budou zahájeny 28. května.  

- Starostka projedná se správcem práce a opravy, které udělá během prázdnin, kdy nebude uklízet v sokolovně.

- Výbor schválil zaplacení účastnického poplatku pro 8 cvičenek na sletu (částka 4800,- Kč).

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční ve středu, 28. června od 20 hodin v sokolovně. Na programu bude příprava Sokolského sportovního dne. Je nutné, aby se zúčastnili všichni členové výboru, případně další členové, kteří chtějí pomoci ( se soutěžemi, s občerstvením apod.).