Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 28. června 2018

02.07.2018 12:27

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, M. Zelenka, I. Píšová, M. Moravec, A. Hořejší, I. Víchová, I. Mišková, M. Moravcová

Nepřítomni: D. Hrbek

Jako host: správce sokolovny P. Frolík, členové oddílu volejbalu P. Fencl, Z. Fenclová, J. Rovný, P. Malíková ( k přípravě sokolského dne)

 

1. Příprava sokolského sportovního odpoledne 29.7.

Předneseny náměty na drobné soutěže a zábavu, orientační běh pro rodiny, občerstvení, ukázka Policie ČR a dětská diskotéka. Projednán časový rozvrh, uloženo všem získat organizátory na jednotlivá stanoviště a na obsluhu občerstvení. Jména nahlásit Martině Hořejší. Ženy požádat o zhotovení sladkého – slaného občerstvení k prodeji.  Připravit pozvánku – návrh plakátku pro M. Moravce. Příprava akce v ten den 29.7. v 10 hodin. V případě deště se akce konat nebude.

 

2. Stav rekonstrukce elektro – všichni si prohlédli sokolovnu. Projednána nabídka na malování od firmy p. Kotouče z Prahy (bez DPH 65 000,- Kč), na jednu nabídku ještě čekáme. Nabídka přišla 29.6. od firmy z Rakovníka (částka 138 000,- Kč včetně pokládky nové čistící zóny a DPH). Obě firmy přislíbily nástup možný v červenci. Domeček se začne malovat 9.7.  Potom budou organizovány brigády na úklid, získat co nejvíce lidí, protože bude hodně práce.

Připomenuto:

  • zajistit opravu – výměnu koleček u šatní police a opravu dvířek nohejbalové skříňky,
  • vystěhovat do sběrného dvora sedací soupravu a křeslo z divadelní šatny,
  • zjistit majitele nebo zájemce o klavír a vystěhovat,
  • jestli někdo sundá oponu, dáme ji vyčistit. Za čištění okenních závěsů zaplaceno 8500,- Kč,
  • instalovat zábranu před dvě okna (zamezení pádu elektricky ovládaných oken),
  • výmalbu černé stěny na jevišti a chodby ke správci + WC si zajistíme sami,
  • správce zajistí vypuštění vody z topného systému, propláchnutí a řádnou instalaci nebo opravu vypouštěcích i ovládacích ventilů tak, aby před úklidem bylo vše v pořádku. Bude nutné instalovat nové čerpadlo ke kotli (požádat firmu Montyservis),
  • Starostka informovala, že na WC budou připraveny zásuvky pro instalaci el. Sušičů rukou.
  • Výměna rozbitého okna proběhne 12. 7. mezi 12. – 13. hodinou.
  • M. Moravec vznesl požadavek na výmalbu stěny proti jevišti tak, aby to vyhovovalo hráčům ST.

 

3. Různé

- Správci znovu připomenuty správcovské povinnosti, výbor není spokojen, stále jsou nedostatky v běžném péči o objekt. Od starostky obdržel seznam prací, které musí během prázdnin udělat.

- Při zahájení cvičení budeme muset získat od cvičenců souhlas s předáním osobních údajů podle GDPR. Připravit formuláře.

- M. Moravcová připraví návrh na odměny cvičitelkám (a starostka trenérům), které budou rozděleny koncem roku z grantu od MŠMT.

- Den otevřených dveří spolu s výstavkou k historii TJ proběhne 8. září při vatře a jarmarku  (původní termín byl 15.9.)