Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 30. května 2012

02.06.2012 09:00

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,  M. Hořejší, H. Majerová, M. Zelenka, P. Pleiner,  M. Pucholt

Omluveni: V. Svobodová, I. Píšová, M. Moravcová, E. Kosár, M. Moravec

 

 1. Jednání o správci sokolovny

Starostka informovala o individuálním jednání a prohlídce sokolovny  se zájemci o byt a správcovství. Rozvinula se diskuse a poté hlasování. Výbor rozhodl, že novým nájemníkem a správcem bude pan Petr Frolík. Dalším jednáním s ním byla pověřena starostka. Navrženo, aby červen měl p. Frolík na úpravy bytu, od července bude platit nájem a od 1. srpna 2012 by bylo dobře, aby již působil naplno jako správce.

 

 1. Informace o probíhajících pracích v sokolovně.
 • firma Dudášik zhotovuje zbylou část plotu (rozpočet cca 35 000,- Kč),
 • firma Montyservis provádí schválené úpravy na dámském WC a zřízení regulace topení. S jinou firmou dojednána i dodávka elektroprací, které zatím nezačaly,
 • objednány nové sítě na venkovní branky a koše,
 • domluveny dokončovací práce v šatně Tyrše.

Další dodavatelské práce zatím nebudou zadávány. Brigádně je možné dělat běžnou malou údržbu v sokolovně i na hřišti.

 

 1. Příprava výstavky u příležitosti Lánských slavností – viz úkol v usnesení.

 

 1. Různé
 • žádost Ekologie o zapůjčení stolů a židlí na 10. června,
 • podpora projektu předloženého Ekologii ve veřejném hlasování na Dni otevřených dveří v Ekologii dne 10. června (finanční podpora týmů aerobiku)
 • info o dotazech župy ohledně našich půjček,
 • zastupování starostky po dobu její nepřítomnosti (2. polovina června)
 • seznámení s mimořádnými akcemi v sokolovně v červnu (7. 6. školní akademie, 12. června akademie odboru všestrannosti)
 • příspěvek našim cvičencům na sletový odznak.

 

Usnesení ze schůze  dne 30. května 2012

Výbor TJ Sokol Lány

 1. schvaluje
 • zapůjčení stolů a židlí: *firmě Ekologie, *paní M. Trpákové a *na LLS,
 • příspěvek cvičenkám na slet v Praze na sletový průkaz ve výši 200,- Kč/osobu
 1. ukládá
 • starostce: odpovědět  neúspěšným žadatelům o správcovství,

                       dokončit jednání s novým správcem a uzavřít potřebné smlouvy,

                       spolu s účetní dořešit otazníky kolem výše půjček u župy,

 • vedoucím oddílů, odboru a Tyrši: předat vhodné materiály na propagační panel při LLS nejpozději 11. června starostce
 1. doporučuje svým členům, aby svým hlasováním dne 10. června na Ekologii podpořili    navržený projekt pro lánský aerobik.

Starostku zastoupí po dobu její nepřítomnosti místostarosta M. Zelenka.

Příští schůze výboru (pokud nebude nutné mimořádné jednání) bude v 2. pol. srpna.