Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 6. února 2018

19.02.2018 10:48

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, I. Mišková, M. Zelenka, M. Moravcová, I. Píšová,

Nepřítomni: M. Moravec, I. Víchová, D. Hrbek

Přítomen též správce P. Frolík.

 

1. Úkoly a informace ze župy podala starostka: předložit župě vhodná foto z akcí pro nástěnku v Tyršově domě/ hledá se vhodný kandidát na župního předsedu odboru sportu/ registrace sportovních oddílů elektronicky do 15. 2./ závody všestrannosti budou 21.4. plavání  a 6. 5. lehká atletika/ župa hledá pořadatele a pomocníky na župní slet/ hasiči provádějí velké kontroly v sokolovnách/

2. Úkoly správce:  diskuse o topení, nespokojenost s regulací/ znovu připomenuta povinnost správce důkladně předávat a přebírat sokolovnu při pronájmech/ zajistit nákup pytlů na odpad.

3. Životní výročí členů v letošním roce – informaci podala starostka, gratulaci zajistí vedoucí oddílů.

4. Informace o akci „elektroinstalace“. První etapa zdárně ukončena za cca 580000,- Kč. Ve sklípku provedeny práce už jako součást 2. etapy a při té příležitosti byly provedeny technické úpravy s náklady na nákup materiálu, jinak práce provedli bezúplatně V. Jirkovský a O. Novák (odpracováno více jak 150 hodin). Odeslána žádost o grant Středočeskému kraji na dokončení akce (500000,- Kč). Pokud grant nezískáme, je v ČS předjednána možnost úvěru. Výbor rozhodl, že 2. etapu budeme provádět za úplného uzavření provozu a to od 21. května.

5. Různé informace a došlá pošta.

- ZŠ žádá o pronájem sokolovny na školní akademii dne 17. 5. (až od 9 hodin!!)

- dle zpracované statistiky máme k 1.1. celkem 247 členů, což je o 28 více. Ihned zahájit výběr členských příspěvků (děti a mládež do 18 let, senioři od 65 let za 200,- Kč, všichni ostatní za 500,- Kč. Letos se také ještě vybírá 50,- Kč za sletovou známku). Peníze lze odevzdat A. Hořejší, seznam členů, kteří zaplatili starostce (vede evidenci o placení).

- spolek Naše Lány nám poděkoval za pomoc a pronájem na Merendu a žádá o pronájem sokolovny na jarní burzu 10. dubna a dále na příměstské tábory v termínech 30.7. až 3. 8. a 6.8. až 10. 8. Prvních 14 dnů v červenci počítá s malováním Domečku a chodby na své náklady.

- Petr Pleiner se pro velké zaneprázdnění vzdal mandátu člena výboru.

-  V měsíci květnu a červnu bude TJ dostávat zdarma Deník (regionální noviny), kde budou informace ke sletu. Možno využít i k propagaci naší činnosti.

- Paní Lovětínská se informovala na možnosti pronájmu sokolovny v srpnu na svatbu (poté svoji žádost o pronájem odvolala).

- MŠMT vypsalo grant na práci s mládeží. Starostka zpracovala a odeslala v termínu žádost o 88300,- Kč.

- Na Obec jsme předložili vyúčtování dotace roku 2017.

- Od 1.1. máme novou účetní paní Lenku Hoškovou. Znovu připomenuto, že ve všech objednávkách a dokladech musí být jako plátce TJ, nikoliv soukromé osoby! Doklady k proplacení je nutné předávat hospodářce nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, jinak nebudou proplaceny.

6. Kalendářní plán akcí TJ na rok 2018 – zpracován a projednány činnosti v sokolovně v měsíci únoru a březnu.

7. Příprava valné hromady TJ. Stanoven termín čtvrtek 22. března od 18:30 hodin (do 18 hodin může být provoz normální). Vedoucí oddílů zajistí účast a připraví zprávu o své činnosti.

 

 

 Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 6. února 2018

 

Výbor TJ Sokol Lány

I. bere na vědomí, že Petr Pleiner rezignoval na funkci člena výboru TJ

II. schvaluje:

1. bezúplatný pronájem sokolovny základní škole dne 17. května,

2. pronájem sokolovny na konání burzy dne 10. dubna za obvyklých podmínek,

3. pronájem sokolovny na pořádání příměstských táborů v termínech  30.7. až 3.8. a dále 6.8. až 10.8.

4. kalendářní plán akcí TJ na rok 2018 včetně plánu oslav TJ,

5. uzavření provozu sokolovny od 21. května za účelem dokončení rekonstrukce elektroinstalace

 

III. ukládá:

1. M. Moravcovi zpracovat a v termínu odeslat registraci sportovního oddílu,

2. Starostce zpracovat a v termínu odeslat všechny statistické výkazy/ zajistit propagaci konání valné hromady TJ/.

3. všem vedoucím oddílů:

            - co nejdříve vybrat členské příspěvky ČOS včetně sletové známky,

            - sledovat životní jubilea svých členů a zajistit jim gratulaci,

            - zajistit účast svých členů na valné hromadě TJ dne 22.3. a připravit zprávy o činnosti

            - průběžně dávat informace M. Zelenkovi o konání akcí, aby je včas zahrnul do on-line

              kalendáře TJ

            - pozvat své členy na jarní brigádu a úklid okolí sokolovny dne 20. dubna od 16 hodin

4. všem členům výboru sledovat webové stránky TJ, zejména zápisy ze schůzí výboru a řídit se jimi/ veškeré doklady k proplacení předkládat hospodářce nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.