Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 8. listopadu 2016

22.11.2016 17:05

Přítomni: V. Nováková, M. Moravcová, A.Hořejší, M. Zelenka, M. Hořejší, M. Moravec, I. Mišková, I. Víchová.

Nepřítomni: I. Píšová, D. Hrbek, P. Pleiner

V úvodu schůze přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

 1. Kontrola usnesení ze schůze 13. září.

Trvají úkoly: dovybrat členské i oddílové příspěvky ( do konce listopadu!!!), propagovat činnost TJ , aktualizovat on-line kalendář akcí v sokolovně, vyúčtovat řádně všechny granty. Všechny ostatní úkoly byly splněny.

 1. Informace ze župního výboru podala starostka (elektronická evidence tržeb se bude týkat i TJ?/ do konce roku vyplnit výkaz činnosti odboru všestrannosti/ ukázky sletových skladeb v Praze dne 27.11./ sletová štafeta v roce 2017 ve dnech 22.až 24.9./ do konce listopadu dokoupit členské známky nebo vrátit ty neprodané/ spolupráce s nově vytvořeným spolkem bojovníků za svobodu v Kladně/ oslavy 120 let trvání župy/.
 2. Projednány akce a činnosti v sokolovně do konce roku. Správci uloženo, aby zkontroloval a seřídil regulaci topení podle aktuálního provozu v sokolovně, aby se topilo maximálně hospodárně a aby před zimou vyčistil všechny žlaby od listí. Zítra 9.11. proběhne revize nářadí v sokolovně.
 3. Finance – k 31. říjnu na účtě 302 495,- Kč. Šetříme na velkou akci – rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně.
 4. Grantové řízení MŠMT na rok 2017. Starostka navrhuje, abychom podali žádost o grant na investici – kompletní rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně. Je zpracována projektová dokumentace včetně hrubého rozpočtu cca 1,324 mil Kč bez DPH. Byl prodiskutován podrobný návrh žádosti.
 5. Příprava voňavého adventu

Akce se koná 10. prosince, připravovat se bude v předvečer, tedy v pátek od cca 18 hodin, trénink ST nebude. Prodiskutována příprava, náplň, organizační zajištění. Ubrusy opět zapůjčí TJ, účet za jejich vyprání uhradí pak obec.  

 1. Různé informace, došlá pošta.

-          TJ a Domeček znovu přihlášen do akce „Svět nekončí za vrátky“ – cvičení pro rodiče s dětmi a předškoláky.

-          Je možné provádět brigády na hrabání listí na hřišti – dle individuálních možností. Za tím účelem ponecháno vedle střídačky kolečko na svoz listí.

-          M. Zelenka přihlášen na školení trenérů volejbalu, poplatky uhradí TJ.

-          Protože nikdo z TJ nezorganizoval turnaj v nohejbale, uspořádali ho nakonec muži  sami. Je smutné, že nemáme v TJ nikoho, kdo by turnaj připravil.

-          Fotbalisté požádali znovu o možnost trénovat na našem hřišti. Dobu svícení zapisuje správce.

-          Výbor informován o smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se sousedy manželi Kdýrovými. ( na zřízení kanalizační přípojky k RD čp.85 Na Ohradech). Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 4 038,- Kč.

-          Škola požádala o zapůjčení sokolovny na uspořádání turnaje školních družstev ve stolním tenise dne 2. 12.

-          Spolek Naše Lány předložil žádost o uspořádání jarní burzy ve dnech 29.3. nebo 12.4.

-          B. Ladrová žádá výbor o vyjádření, zda by bylo možné někdy koncem jara uspořádat u nás závod typu Master Class – cvičení podle lektora, je to závod jednotlivců. Pomoc nabízí paní Blanka Bělíková z Kralup, která má s těmito závody zkušenosti.

-          Jako předsletové sportovní akce jsme z naší TJ poslali návrh na zařazení Běhu vítězství a dále dvou turnajů ve ST ( Memoriál Jindry Skály a vánoční turnaj dvou- členných družstev) včetně návrhu rozpočtu.

-          Nakoupeno náčiní za cca 8500,- Kč pro potřeby odboru všestrannosti.

-          Firma AQUAPARK Praha nabízí zvýhodněnou akci pro kolektivy i jednotlivce – při zakoupení jedné vstupenky dostaneme druhou zdarma.

 

 1. Různé, diskuze členů výboru

-          I. Víchová informovala předběžně o možnostech pojetí oslav 100. výročí založení Sokola v Lánech - v roce 2018.

-          M. Zelenka informoval o 2. kole turnaje, do kterého se Lány přihlásily. Konstatoval ale, že úroveň hráčů v tomto turnaji je vyšší než rekreační. Starostka doporučila, aby si volejbalisté průběžně psali cesťáky na turnaje, podle finančních možností jim budou proplaceny.

-          M. Hořejší se ujala iniciativy a vstoupila v jednání s divadlem V.A.D. o možnosti jejich představení v sokolovně a za jakých podmínek. Největší problém je určit termín, na výběr budou souboru dány termíny 10.,17. nebo 18. března.

-          M. Moravec informoval, že bude základní škole nápomocen při organizaci turnaje školních družstev ve ST dne 2.12. Při regionálním turnaji mládeže ve ST u nás dne 5.11. bylo přítomno 29 dětí. Navrhl, aby se při turnajích, ale třeba i při zábavách zajistila bezpečnost – nerozbití pořízené zrcadlové stěny. Dotazoval se také, jak se závěsy na oknech (jižní strana by měla zůstávat otevřená, severní strana může být stále zatažená).

-          M. Moravcová informovala o vánočním cvičení s Míšou Kholovou dne 18.12. od 9:30 hodin a o náboru na několik tanečních lekcí pro dospělé před plesovou sezónou (lekce by probíhaly opět v neděli odpoledne). Předán jí k vyplnění dotazník o akcích pořádaných odborem všestrannosti v roce 2016.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 8. listopadu 2016

 

Výbor TJ Sokol Lány

I.                   Schvaluje

 1. Podání žádosti o grant na investice na rok 2017 k MŠMT,
 2. Žádost ZŠ o uspořádání turnaje školních družstev ve ST v sokolovně dne 2.12 bez úplaty,
 3. Pronájem venkovního hřiště fotbalistům na tréninky dle platných pravidel,
 4. Uspořádání jarní burzy spolkem Naše Lány  v termínu buď 29.3. nebo 12.4. za obvyklých podmínek,
 5. Účast stánku TJ na „Voňavém adventu“ dne 10.12. Ostatní prodejci uhradí za prodejní místo 100,- Kč ( zajistí I. Píšová nebo I. Víchová).
 6. Uspořádání závodů Master Class v sokolovně.

II.                Ukládá

1.      Starostce: zpracovat a poslat v termínu žádost o grant na MŠMT na rok 2017/ vyřešit způsob ochrany zrcadlové stěny proti poškození-rozbití.

2.      Všem členům výboru: získat členy pro brigádu na úklid listí na hřišti a na pomoc při zajištění stánku TJ při Voňavém adventu/ dovybrat a odevzdat do konce listopadu členské a oddílové příspěvky

3.      I. Víchové a I. Píšové: zpracovat písemně návrh oslav výročí TJ v r. 2018 včetně hrubého rozpočtu

4.      M. Hořejší a I. Píšové: jednat dále o zajištění divadelního představení souboru V.A.D.

5.      B. Ladrové: předložit výboru písemně požadavky na organizaci závodu Master Class někdy v měsíci květnu 2018

6.      M. Moravcové: vyplnit do konce roku výkaz o činnosti odboru všestrannosti v r. 2016 a předat starostce.