Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 9. března 2010

13.03.2010 14:32

Přítomni: A. Hořejší,  L. Moravec, V. Nováková, P. Slánička,  K. Pleiner, I. Hošková, E. Kosár, M. Zelenka

Omluveni: M. Hořejší, J. Gruber, A. Tolkačev                    

 

1. Informace ze župy podala starostka. Stanovené úkoly jsme jako jednota již splnili.

2. Projednán stav finančních prostředků TJ – na účtě a v pokladně. Připomenuto oddílu stolního tenisu a souboru Tyrš vybrat a odevzdat členské příspěvky .

3.Došlá pošta, aktuální informace

 • - OÚ a další spolupořadatelé vyzývají TJ k účasti na 2. ročníku neckyády, která se bude konat 12. června. Starostka požádala oddíly, aby se zasadily o účast sokolského plavidla. Bohužel oddíl volejbalu má v ten den turnaj v Křivoklátě.
 • - sekačka je opravena a připravena k provozu ,(cena 1100,- Kč)
 • - žádost o dotaci na OÚ byla předána v termínu ( na částku 190 000,- Kč)
 • - projednán přípis o navýšení ceny vodného a stočného. Všechny nově uzavírané smlouvy již musí zahrnout novou částku ( zvýšení o cca 11,- Kč za m3)
 • - projednán návrh na prořez stromů na cvičišti z důvodů přerostků a bezpečnosti. Schváleno, jednat s realizátorem ( do částky cca 15 000,- Kč).

4. Příprava valné hromady

 • - příprava technická ( židle, stoly, atd) v pondělí, 22. 3. v 9:30 hodin,
 • - občerstvení zajistí A. Hořejší a ženy (kuřecí stehna, chléb, příloha, tácky, ubrousky, minerálky)
 • - projednán návrh odměn pro jubilanty, květiny a dárky zajistí starostka, projednán i způsob předání na valné hromadě,
 • - zajištění účasti. Každý oddíl obdržel pozvánky pro své členy, vedoucí zajistí osobní pozvání členů. Všichni působit, aby účast byla co největší a valná hromada byla usnášeníschopná,
 • - kontrolní komise připraví zprávu, hospodářka přečte zprávu o hospodaření, jednotlivé oddíly svoji zprávu o činnosti,
 • - projednán předběžný návrh kandidátky členů výboru, kontrolní komise, rovněž způsob voleb a  návrh usnesení.

 

5. Zprávy z oddílů

 • M. Zelenka – 17. dubna hraje volejbal konec ligy, náš oddíl zatím si vede nejlépe
 • P. Slánička- informoval o přípravě ligy a požádal o souhlas s pronájmem sokolovny na rekreační volejbal v sobotu 13. 3. odpoledne. Odsouhlaseno za obvyklých podmínek.
 • E. Kosár – hodnotil obecní ples v sokolovně – spokojenost, až na stav židlí ( byly stížnosti), do budoucna uvažovat o nákupu nových židlí a dále vylepšit také vzhled sklípku. Výbor bere na vědomí, ale realizace závisí na finančních možnostech. Navrhl též, aby byl vylepšen vzhled vývěsních skříněk před sokolovnou.
 • L. Moravec – informoval o soutěžích ST, mistrovské okresní skončí 21. 3. , krajské ještě pokračují.
 • V. Nováková – Sokol se zapojí do celoobecní akce ke Dni Země, sobota 24. dubna od 9 hodin. Sokol bude uklízet okolí sokolovny a náměstí. Přípravou se budeme zabývat na příští schůzi.

 Po valné hromadě se bude konat krátká první schůze nového výboru.