Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. prosince 2020 on-line

06.12.2020 16:25

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný, I. Víchová, J. Porcalová

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Článek do Zpravodaje odeslán/ ceny energií- úkol zůstává/ ze závad při revizi plynu odstraněna zpuchřelá hadice u plynového sporáku, druhá závada (tlakoměr) zatím neodstraněna/ rekonstrukce sprch firmou Montyservis dokončena, čekáme na fakturu/ na nové dlažbě se pracuje, člen V. Jirkovský provede práci zdarma-brigádně, bude účtovat jen materiál/ navíc musel být vyměněn bojler v suterénu na ohřev vody ve výčepu a v Domečku/ odeslána žádost o grant Můj klub 2021/ podklady ke grantům župním předány/ kontejner na odvoz suti přistaven(fi Štros z Tuchlovic) a oddíl ST provedl nakládku. Vysloveno poděkování oddílu ST, za bezplatné uložení S. Bechyňové a Obci za úhradu přepravy/ směrnice k výplatě cestovného je připravena/ o soše orla se bude jednat až na jaře/

 1. Finance a granty

Starosta informoval o finančních prostředcích na účtu, hospodářka o pokladně. Je možnost podat žádost v projektu NSA „Provoz a údržba 2021“, je třeba znát náklady na energie a provoz za rok 2020, pak máme nárok žádat o maximálně polovinu. Z diskuze o návrhu na snížení oddílových příspěvků v r. 2021 za letos neuskutečněné aktivity vyplynulo, že všichni letošní členové mohou v lednu 2021 zaplatit jen polovinu oddílových příspěvků. Pokud budou chtít zaplatit normální výši, dobročinnosti se meze nekladou. Noví členové zaplatí oddílový příspěvek v té výši, jak je stanoven.

 1. Správa sokolovny

Správce si zřizuje zahrádku na pozemku u hřiště. Zbrousil a nalakoval švédské lavičky, opravuje omítku v propadle, zhotovil nové mříže na východní stranu. V sokolovně bylo v říjnu vypnuto topení, nyní se sokolovna temperuje na 15 stupňů. Včas před zahájením cvičení je třeba dát správci vědět, jak má topit. Správce oznámil, že se stále na hřišti scházejí děti a mladiství a dělají nepořádek. Rozhodnuto, aby správce zamykal vrátka na hřiště. Klič obdrží starosta, jednatelka.

 1. Došlá pošta
 • Starosta obce žádá o možnost uspořádat v sokolovně veřejné zasedání 14. 12. a to proto, aby mohla být dodržena hygienická opatření (rozestupy atd).
 • J. Drastilová za Naše Lány informovala starostu, že hodlá zakoupit a v Domečku  využít generátor ozónu kvůli důkladné dezinfekci prostoru a hraček. Diskuze kolem určitého nebezpečí s tím spojeného.
 • Došel dopis od insolvenčního správce, že nám po schválení bude vrácena částka 5795,81  Kč za zaplacené (18111,91 Kč) a nevyúčtované zálohy na energie v r. 2018  od bývalé dodavatelské firmy One Energy. Zároveň přišla nabídka od firmy GENOR na odkup pohledávky.
 • Byla zadána oprava kruhů. Firma provedla 1.12. vymontování poškozené součástky, po jejím vyrobení opravu dokončí. Byli tu 3 montéři asi 1 hodinu, pracovali ze žebříku.
 • Lánští hasiči nabízejí provedení dezinfekce objektu zdarma. Zatím nevyužijeme.
 • Přišla písemná nabídka na odběr celé palety (přes 1200 půllitrových lahví) Ondrášovky. Podmínkou je napsat krátkou informaci, proč právě naše TJ by měla tento dar dostat. Starosta vyzval členy výboru, jestli se některý člen výboru této akce ujme.  
 • Pozvánka na webinář dne 11.12.

 

 

 1. Provoz v sokolovně

Stávající vládní opatření umožňují sice sportovat v počtu do 10 lidí, ale vždy s rouškami. To zatím žádný cvičitel ani trenér nechce. Pokud by se situace změnila, ihned by chtěli začít s tréninky stolní tenisté a cvičení žen (bez seniorek), samozřejmě při dodržení všech  ostatních hygienických opatření. Starosta M. Zelenka chce být včas informován a správci je nutné dát pokyny k topení.

Jinak všechny  akce v sokolovně se ruší  (v prosinci  Přástky, Buchec, turnaj dvojic  a silvestrovský turnaj ve ST, vánoční koncert, divadlo a Klobouk dolů, v lednu ples obce a Merenda)

 1. Diskuze, různé

M. Hořejší: Domeček  ve čtvrtek 3.12. obnovuje provoz při dodržení všech nutných nařízení.

J. Porcalová: cvičitelky žen mají zájem obnovit cvičení ještě do vánoc, pokud se bude moct cvičit bez roušek. Přepošle I. Víchové dotazník k ohodnocení zakoupených překážek.

I. Víchová: do vánoc nezahájí tréninky ani florbal. Trenérky uvažují o rozdělení hodin do dvou částí, z nichž ta pro děti by připadala v úvahu i někdy odpoledne a to na dobu dvou let - MD trenérky.

M. Moravec: stolní tenisté mají také zájem ihned začít trénovat, jakmile to bude možné bez roušek.

V. Nováková: 7.12. od 15 hodin by se měla konat schůze župního výboru v sokolovně  v Kladně. Nebude přítomna, žádá, aby se zúčastnil někdo jiný, pokud schůze bude. Dále informovala, že člen K. Pleiner má 21.12 významné životní jubileum. Gratulaci zajistí I. Víchová. Seniorky do vánoc cvičení neobnoví. NSA připravuje  výzvu na investice.

M. Zelenka:  znovu přednesl návrh na zakoupení nástěnky a její instalaci na boční stěnu před vchodem do sokolovny.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 1. prosince 2020 on-line

 

Výbor TJ Sokol Lány

 1. Schvaluje
 • Poloviční výši oddílových příspěvků v r. 2021 pro stávající členy.,
 • Pronájem sokolovny pro zasedání obecního zastupitelstva dne 14.12.
 • Nákup jedné propagační vývěsky v ceně cca 5000,- Kč
 1. Ukládá
 1. Starostovi: zajistit nákup jedné vývěsní skříňky a jednoho panelu „pozor, mokrá podlaha“/ projednat s J. Drastilovou opatření k zajištění bezpečnosti při užívání generátotu/ připravit smlouvu s Domečkem na rok 2021 a případné návrhy na změny tarifů při pronájmech za energie.
 2. J. Porcalové a I. Miškové: zpracovat a podat žádost o grant na provoz a údržbu 2021/
 3. I. Miškové: dát ve známost směrnici k cestovnému od 1.1.2021/ zúčastnit se župní schůze 7.12. (bude-li)/ zakoupit dárek k živ. jubileu
 4. J. Porcalové: zúčastnit se webináře 11.12. a přenést poznatky do TJ
 5. Všem cvičitelkám a trenérům: informovat cvičence o vstřícném kroku výboru TJ ohledně placení oddílových příspěvků stávajících členů/ včas dát vědět starostovi, pokud budou chtít obnovit cvičení či tréninky