Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 2. června 2020

10.06.2020 10:16

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, J. Porcalová, M. Brožek, M. Moravec, J. Rovný, I. Víchová

Omluveni: M. Hořejší, M. Píša

 

 1. Kontrola usnesení

Všechny úkoly  byly splněny. Trvají úkoly z minulých schůzí výboru: jednání s firmou Stromeko o slevě a se Svatováclavskem o možnosti dotace (starosta)/ možnosti projektu na fasádu včetně zateplení a divadlo V.A.D. na podzim (místostarostka). Jako trvalý úkol všem – aktualizace webových stránek včetně kalendáře.

 

 1. Provoz  a správa sokolovny

Správce oznámil, že z rodinných důvodů nebude přítomen od 1. asi do 15. června. Výbor jednal o zajištění běžných správcovských povinností (úklid, sekání trávy, dezinfekce). Úklid a hygienická opatření zajistí V. Nováková, trávu  bude sekat A. Bechyně ml. Správce zajistil nátěr severní střechy, vymalování střídačky, opravil zámek u vrátek u hospody, posekal trávu. Starosta vyzval trenéry a cvičitelky, aby dbali na pořádek po svých trénincích.

Starosta oznámil výměnu klíče od propadla, vlastní ho L. Zelenka pro nohejbal, M. Zelenka, V. Nováková a správce.

Starosta seznámil výbor s problémy „užívání“ kuchyně někým neznámým. Zjištěno, že je rozbité čerpadlo, bojler byl zapnutý na maximum, atd. Bylo nutné provést provizorní úklid. Starosta stanovil napříště povinnost oznámit mu, pokud chce někdo využít kuchyň.

 

 1. Došlá pošta, různé informace
 • 15. června od 15 hodin se koná župní valná hromada. Za TJ se zúčastní V. Nováková.
 • 8. června bude zveřejněn program COVID – sport s možností příspěvku na ztráty.
 • ČOS zavádí elektronickou evidenci členů. Je třeba se s programem seznámit.
 • Starosta a hospodářka seznámili členy výboru se stavem financí na účtu a v pokladně. Většina členských příspěvků je vybrána.

 

 1. Práce během června a prázdnin

Kromě již schválené opravy kanalizace (kde si část prací v zájmu úspory zajistíme sami) a opravy podlahy v Domečku je třeba pracovat na údržbě a opravách venkovního areálu. Vyměnit sítě na jižní straně, v brankách, natřít sloupky a branky, provést drobné opravy na dráze. Nutná je též výměna desek na košíkovou. Práce provádět individuálně nebo po oddílech, týká se to hlavně mužů. Nutné zapůjčení vysouvacího pojízdného žebříku.

 

 1. Příprava valné hromady

VH se bude konat v pondělí 15. června od 18:30 hodin. Všechny úkoly k přípravě VH zůstávají v platnosti od minulé schůze (12.5.) Řízením VH pověřena V. Nováková. Propagaci na nový termín zajistí J. Porcalová, I.Mišková a V. Nováková. Výbor se sejde v 18 hodin na přípravu sálu.

 

 1. Diskuze, informace z oddílů

J. Rovný – 5. června se dostaví firma Džbánek na revizi spalinových cest. Otevření sokolovny a přístup i do bytu zajistí V. Nováková. Zbývá zajistit revizi hromosvodů a plynovodu.

Informoval, že oddíl volejbalu pořádá turnaj  20. června a dále požádal výbor o souhlas s užitím hřiště (v případě nepřízně počasí sokolovny)  pro oslavu.

I. Víchová – oddíl florbalu využívá venkovní hřiště a hraje košíkovou. Při té příležitosti poukázala na špatný stav desek na košíkovou a informovala o možnosti sponzorského příspěvku na jejich opravu – výměnu. Dále informovala výbor, že jedna občanka Lán (nezná ji) si jí stěžovala, že správce seká trávu večer ve 21:30 hodin.

M. Moravec informoval, že stolní tenisté mají též zájem o tréninky jednou týdně i během prázdnin.

M. Brožek se dotazoval, do kdy se povedou záznamy o sportujících v sokolovně. Dohodnuto, že po celou dobu prázdnin.

V. Nováková informovala o průběhu kontroly ze Stč. Kraje na čerpání dotace  v roce 2018.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. června 2020

 

Výbor TJ

 1. Bere na vědomí :děkovný dopis od pana Paroulka za gratulaci k jeho životnímu výročí/ nepřítomnost správce sokolovny od 1. do 15. června/

 

 1. Schvaluje:
 • Přenechání dřeva z poražených lip panu Tesaříkovi za 3000,- Kč. Darovací smlouvu zajistí V. Nováková.
 • Nákup dvou ks zásobníků na mýdlo na WC.
 • Využití hřiště pro oddíl volejbalu na oslavu dne 21. června.
 • Tréninky oddílu stolního tenisu i během prázdnin.

 

 1. Ukládá
  1. Starostovi: ve spolupráci s I. Víchovou hledat možnosti výměny desek na košíkovou na hřišti/ projednat zapůjčení žebříku od obce/

3.2.. Jednatelce: zajistit správcovské povinnosti po dobu nepřítomnosti správce/ zajistit účast při revizi spalinové cesty  dne 5. června/ urgovat SP Rakovník ohledně smlouvy o dílo na kanalizaci/ zúčastnit se župní VH/

3.3. J. Porcalové: sledovat výzvu COVID-sport a případně navrhnout o co žádat/seznámit se s programem ČOS na evidenci členské základny a navrhnout postup u nás/

3.4. M. Brožkovi seznámit se s programem ČOS na evidenci členské základny a navrhnout postup u nás.

3.5. I. Víchové připravit článek do časopisu Sokol

3.6. Všem členům výboru: pozvat členy na valnou hromadu dne 15.6.

 

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 1. září 2020 v 19 hodin.