Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 2. listopadu 2021

09.11.2021 19:26

Přítomni: M. Zelenka,   V. Nováková, M. Moravec, M. Píša, J. Porcalová I. Mišková,, J. Rovný, I. Víchová

Omluveni:  M. Brožek, M. Hořejší

Na začátku schůze přítomen správce Ivan Kapsha

 

1. Kontrola usnesení

Proběhla revize nářadí a kotle, čistící prostředky nakoupeny .Firma Uniservis kontaktována, ale zatím bez realizace objednávky, stejně tak výměna kotle v Domečku.. Brigáda na stavbu plotu proběhla 16. a 23. října, plot je hotov, poděkování všem, kdo se na akci podíleli. Všechny další úkoly byly splněny. V klubovně instalována tiskárna pro potřeby činovníků TJ,  heslo doručí starosta všem členům výboru.  

2. Provozní věci a správce

Správce provádí úklid listí na hřišti a vytápění objektu podle daného rozvrhu v sokolovně. V kuchyni byly instalované darované skříňky, zbývá odvézt starý sporák ( a také lednici z přísálí).

3. Došlá pošta a různé informace

- obec oznámila, že tradiční „Přástky“ se ani letos nebudou konat,

- skupina hrající pétanque ukončila turnaj, měli posezení u ohně, pan Polášek předá do pokladny vybrané finanční prostředky,

- na náklady spolku Naše Lány bude zakoupen stojan na dezinfekci, výběr zajistí starosta,

- dotaz z ČOS i župy, zda již v roce 2022 chceme  využít elektronické členské známky. Výbor po diskuzi rozhodl, že nikoliv.

- do Narpy dána faktura za pronájem hřiště pro Polici ČR,

- hospoda Narpa žádala o souhlas s uložením venkovního nábytku na naše střídačky na hřišti.

4. Finanční situace a grantová řízení

Starosta a hospodářka informovali o stavu financí na běžném účtu a v pokladně. A o tom, že jsme na účet obdrželi  částku 1406,36Kč od bývalého dodavatele energie One Energy.  Dále vedli členové diskuzi o tom, jak účelně využít prostředky z dotace Můj klub 2021. Dohodnut nákup stolů na stolní tenis, sítě a míče pro volejbal, ověřit možnost nákupu venkovního stolu na ST, drobné náčiní pro všestrannost. Přehled vede J. Porcalová s hospodářkou. M. Hořejší dala písemnou informaci o stavu přípravy projektu na zateplení objektu (předpoklad přelom listopadu  a prosince). Diskuze o nutnosti nechat zpracovat energetický audit budovy sokolovny.

5. Diskuze, příspěvky členů výboru

- I. Mišková informovala, že se zúčastnila jako divák akce Sokolský běh republiky v Kačici dne 28.10./ informovala výbor o hledání nové pojišťovny, protože ta stávající nám pojištění zrušila (bez přechozího varování). Podklady nutné pro stanovení nové pojistné smlouvy dodala V. Nováková.

- M. Moravec: tázal se, kam mohou uklízet florbalové branky a žíněnky, aby měli tenisté volné nové přísálí/ rozehrál se RTM, první kolo proběhne v Rynholci, další kolo by mělo být u nás. Oddíl má 7 nových dětských členů, dospělí hrají soutěže dle rozpisu. Sobotní a nedělní turnaje nebo zápasy budou zapsány v kalendáři v šatně pro potřebu správce (topení, úklid atd). M. Moravec nabídl, že oddíl vystěhuje chladicí skříň a stará kamna ze sklípku.

- I. Víchová:  předala Ondrášovky do Domu s pečovatelskou službou, za což nám bylo poděkováno. Děkuje všem, kdo poskytli foto pro připravovaný článek o využití Ondrášovek ( do Lánského zpravodaje a do časopisu Sokol). Informovala, že trenérka florbalu se stěhuje mimo Lány, I. Víchová povede oddíl florbalu do konce roku, ale dále pak už z časových důvodů  se nemůže florbalu věnovat. Od ledna tak bude jejich čas tréninku volný.

- V. Nováková: informovala o jednání a úkolech ze župního výboru dne 1. 11. V roce 2022 (16. 2.)  bude 160. výročí vzniku Sokola, TJ by měly k tomu směřovat svoji činnost. Župa využije naši nabídku a uspořádá v sobotu 23. dubna u nás v sokolovně župní valnou hromadu (od 10 do cca 14 hodin). Župa žádá o vyúčtování přidělených dotací nejpozději do konce listopadu. Dotázala se, kdo a proč zatahuje závěsy na jižních oknech (brání to ohřívání sokolovny od slunce).  

- J. Porcalová: urgovala zajištění pořádku ve skříňce na klíče, udělat revizi a zpřehlednit . Pracuje na EEC, spolu s jednatelkou zpřesňuje a doplňuje evidenci, aby byla připravena před podáním žádosti o grant Můj klub 2022.

- M. Zelenka: informoval výbor, že po vichřici nebyly zjištěny žádné škody na objektu ani na hřišti/ oddíl volejbalu uklidil náš venkovní nábytek na střídačku/ aktualizována vývěska oddílu volejbalu/ upozornil, že stále platí stejná epidemiologická opatření a vyzval k jejich dodržování.

- J. Rovný: provedeny revize kotle a nářadí, zbývá zjistit, zda je již nutná revize kotle v bytě správce.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. listopadu 2021 

Výbor TJ Sokol Lány

I. bere na vědomí,

-  že v sobotu 23. dubna proběhne v naší sokolovně cca od 10 do 14 hodin župní valná hromada.. Přípravou se bude výbor zabývat až před akcí.

 

II.  schvaluje

  • Nákup nového vybavení v rámci projektu Můj klub 2021 a záměr požádat o dotaci v rámci Můj klub 2022.
  • Návrh, abychom v roce 2022 ještě pořizovali tištěné členské známky .

 

III. ukládá

1. M. Zelenkovi: vybrat vhodný stojan na dezinfekci a dohodnout platbu se spolkem Naše Lány/ informovat župu a ČOS o tom, že využijeme v r. 2022 ještě tištěné členské známky/ spojit se s M. Hořejší ohledně potřebných dokumentů pro grant Můj klub 2022 přes datovou schránku/

2. V. Novákové: dát do šatny kalendář na rok 2022 k zápisu akcí pro informaci správce/ spolu s J. Porcalovou aktualizovat stav členské základny/ při výměně kotle v Domečku spolupracovat s J. Drastilovou, aby nebyl narušen jejich provoz..

3. I. Miškové: intenzivně pracovat na uzavření nové pojišťovací smlouvy/ provést kontrolu plateb záloh za energie/ urychleně řádně vyúčtovat župní dotace/

4. M. Moravcovi: spolu s členy oddílu zajistit vystěhování lednice a starého sporáku do sběrného dvora

5. J. Porcalové: připravovat žádost o grant Můj klub 2022 a aktualizovat evidenci členské základny v registru

 

IV. oznamuje župě, že navrhuje do župního předsednictva na další volební období Václavu Novákovou

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 7. prosince 2021 od 19 hodin.