Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 4. června 2019

07.06.2019 07:29

Přítomni: Zelenka Martin, Mišková Iva, Brožek Michal, Moravec Milan, Porcalová Jana, Hořejší Martina
Omluveni: Nováková Václava, Rovný Jan, Víchová Ilona, Píša Miroslav
Hosté: Frolík Petr (správce sokolovny)

 

Na začátku schůze byly zkontrolovány úkoly z minulého usnesení. Zůstávají:

Starosta:

 • provede spolu s J. Rovným a O. Novákem prohlídku technických záležitostí majetku TJ,
 • připraví novelizaci vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném.
 • s firmou Hořejší projednat podrobnosti o realizaci lavice v šatně

Jan Rovný - zajistí opravu krytu na doskočišti

Miroslav Píša  - zjistí údaje o Chorus Laneum a předá jednatelce k přípravě smlouvy na vystoupení.

Všichni členové výboru - návrhy na potřebné práce na venkovním hřišti předat starostovi,

Správce 30.5.2019 informoval starostu, že dostal nabídku služebního bytu na Kladně s nástupem 1.7.2019 a nemá zájem dále prodlužovat smlouvu o správcovství. Tím k 30.6.2019 končí i nájemní smlouva. Starosta informoval správce o nutných krocích souvisejících s ukončením nájmu a správcovstvím. Vystěhování všech prostor se soukromým majetkem proběhne do 30.6.2019. Dále budou vyrovnány všechny vzájemné závazky. Výbor podnikne potřebné kroky pro zajištění nového správce. Prázdninová údržba včetně úklidu bude realizována s přispěním všech členů TJ. Bude řešeno operativně.

1.Došlá pošta / akce

 • Program Sokol 2030 (ČOS) – vize, Sokolská komunikace 2.0 – Workshop na župě
 • 4.6. Policejní sportovní akce na hřišti
 • Všestrannost 21.6. od 16:00 - ukončení cvičebního roku Aerobiku u ohýnku v sokolském areálu
 • Župní závody předškoláků 8.6. – zajištění M. Hořejší, V. Nováková
 • Půjčení židlí pro slavnostní otevření Hokejové síně – 29.5.

2.Finanční situace

 • Hospodářka informovala výbor o stavu financí (běžný účet a pokladna). S A. Hořejší zkontroluje vyúčtování Běhu – nesouhlasí finance
 • Renovace podlahy začne 1. července. Provoz příměstských táborů o prázdninách nebude omezen.
 • Florbal – schváleny dárky pro mládež a pronájem haly pro dospělé
 • Volejbal – věcné ceny pro Lánskou smeč
 • příspěvek na Gymnaestrádu v Rakousku Janě Porcalové
 • Starosta navrhl úsporný finanční režim pro realizaci dalších investičních akcí. Pouze nutné práce na údržbu majetku.

 

3.Provoz sokolovny/sportovního areálu

 • Máje proběhly v pořádku a nafukovací hrad se umístil na trávník. Pro další akce starosta upozornil pořadatele, aby uvedli areál do původního stavu
 • Renovace podlahy – zajištění realizace prací, dohled  a převzetí díla bude zajištěno členy výboru dle domluvy
 • Půjčování stolů a židlí na venkovní akce – nutná ochrana nohou stolů kvůli možnému poškození podlahy v sokolovně
 • Seznam prací pro brigády – průběžně doplňován a bude odeslán členům výboru
 • Kulturní akce na konci roku pro oslavy znovuobnovení Sokola – zatím nestanoven termín a způsob realizace
 • Odemykání/zamykání sokolovny – v souvislosti s ukončením smlouvy se správcem bude řešeno operativně přes členy oddílu. Výborem odsouhlaseno, že každý vedoucí oddílu bude mít klíč od hlavního vchodu.

 

4.Z oddílů / diskuze

 • Florbal – připraven návrh pro Facebook, s P. Fenclem se domluví na realizaci mantinelů
 • Volejbal – 15.6. - 15. ročník Lánské smeče, opravu krytu na pískoviště zajišťuje J. Rovný
 • Všestrannost – během prázdnin cvičení v úterý 20:00 – 21:00
 • Stolní tenis – tréninky na nový cvičební rok začnou již koncem srpna
 • M. Hořejší – burza oblečení 16.10.2019, žádost o zapůjčení malých stolů na Lánský den plný her

5.Úkoly

Starosta:

 • provede spolu s J. Rovným a O. Novákem prohlídku technických záležitostí majetku TJ,
 • připraví novelizaci vnitřních směrnic o oběhu účetních dokladů a o cestovném.
 • s firmou Hořejší projednat podrobnosti o realizaci lavice v šatně
 • se správcem dohodne harmonogram vystěhování

Jednatelka:

 • připravit podklady pro vyúčtování vodného pro správce za I. a II. čtvrtletí
 • předat starostovi nájemní smlouvu na služební byt a smlouvu o správcovství, zajistit převod elektřiny a plynu ze správce na TJ

Hospodářka

 • zkontrolovat s A. Hořejší vyúčtování Běhu
 • předat starostovi účetní doklady za květen ke kontrole a předání účetní

Jan Rovný - zajistí opravu krytu na doskočišti

Miroslav Píša  - zjistí údaje o Chorus Laneum a předá jednatelce k přípravě smlouvy na vystoupení.

Všichni členové výboru - návrhy na potřebné práce na venkovním hřišti předat starostovi, aktivně se podílet na výběru nového správce a s tím souvisejících aktivit.

 

V případě potřebu bude před novým cvičebním rokem svolána mimořádná schůze.