Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 4. května 2021 on-line

09.05.2021 22:41

Přítomni: M. Zelenka,  M. Brožek, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Hořejší, J. Rovný, I. Mišková, M. Píša, I. Víchová

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Mimořádná schůze výboru se konala on-line 27.4. a to kvůli možnostem rozvolnění při sportování. Předběžně projednána opatření k obnovení cvičení dětí venku, možná i žen.

Ze schůzí 6.4. a dříve trvají úkoly: dořešit chladicí skříň, odeslání povinných věcí do rejstříku, v jednání je schůzka se zájemcem o židle, také s projektantem na fasádu. O plotu se sousedem jednáno, on nechce plot stavět. Rozhodnuto o nákupu materiálu a postavení plotu brigádně.  Instalována nová poštovní schránka, klíček má správce a starosta. Ostatní úkoly splněny.  

 

2. Správa sokolovny

Správce provedl nátěr sloupků a branek na hřišti, natřel radiátor ve sprchách a průběžně seká trávu. Volejbalisté instalovali část nových sítí, vynesli lavičky, pokáceli nemocnou lípu.  Správce žádá o souhlas s instalováním nějaké nádrže na vodu na zalévání zahrádky. Byly zakoupeny nové odpadové nádoby na třídění odpadu a to na hřiště i do sokolovny. Brigáda svolávána nebude. Volejbalisté mají brigádu na přípravu svého  kurtu 8.5. a při té příležitosti instalují zbývající sítě.

 

3. Došlá pošta, různé informace

- obdrželi jsme již na účet dotaci z NSA na rok 2021, rozmýšlet co financovat a průběžně realizovat , aby se nákupy nerealizovaly až v závěru roku

- do rejstříku je třeba do konce června zapsat skutečného vlastníka našeho majetku, nutno prověřit možnost pojištění statutárního orgánu

 

4. Finance

Starosta  a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků na účtu a v pokladně.  Smlouva s Naše Lány na Domeček zůstane stejná, zatím hradí pouze čistý nájem.

 

5. Provoz sokolovny/areálu

Vnitřní prostoty stále není možné využívat. Venkovní areál je otevřený pro veřejnost. Byly instalovány nové provozní řády, areál se zamyká. Podle nových opatření vlády je možné od 3.5. sportovat venku ve skupinách 20 lidí. Předběžně projednáno obnovení cvičení dětí v aerobiku a ve všestrannosti a také žen od 19 hodin a to při dodržení pravidel pro venkovní sportování (testování, evidence účastníků, atd).

Ověřit, zda nohejbalisté již budou chtít chodit hrát na hřiště.

 

6.7. Diskuze a různé

V. Nováková: blahopřání jubilantovi  M. Bechyňovi/ dotaz, zda bychom měli umýt okna  v sokolovně nebo počkat až se začne cvičit/ zda nakoupit několik kusů testů pro cvičitelky/ nakoupí ještě další členské známky

M. Hořejší: obstará materiál na stavbu plotu

I. Mišková: všechny faktury musí být tištěné

M. Brožek:  ČOS nijak nepokročilo v zavádění evidence členů, bylo by třeba to trochu kritizovat

M. Moravec: velké zklamání stolních tenistů z nemožnosti sportovat, soutěže již ukončeny

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4.5.

 

I. Schvaluje

- pořízení nádrže na vodu pro zalévání zahrádky,

 

III. ukládá

Starostovi: zjistit možnosti pojištění pro statutárního zástupce/ zapsat se v rejstříku jako skutečný vlastník/

Janě Porcalové:  zajistit podle zájmu obnovení cvičení dětí a žen v souladu se stanovenými podmínkami (včetně nákupu několika testů pro samotestování)

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 1. června v 19 hodin.