Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 5. dubna 2022

18.04.2022 17:01

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , I. Mišková, J. Rovný

Omluveni:  M. Brožek, M. Píša

 

1. Kontrola usnesení

Všechny úkoly byly splněny.  

 

2. Provoz sokolovny, správce

Diskuze o návrhu starosty na výměnu kotle v bytě správce a upozornil na závady ve vodoinstalaci na pánských WC. 9.dubna ples obce, platí stejná pravidla pro úklid náčiní a nářadí před plesem jako při minulých akcích. Druhý běh tanců pro ženy bude probíhat od konce dubna za stejných podmínek jako první kurz. Všem členům výboru sdělen nový telefon do sokolovny

 

3. Došlá pošta, různé informace

- 11. dubna bude schůzka spolků s obcí, bude schvalována dotace od obce na rok 2022,

- ZŠ žádá o pronájem sokolovny na školní akademii a to ve dvou dnech – 14. a 15. června,

- 25. dubna přivezou venkovní stůl na ST, nutno připravit podloží,

-  23. dubna v sokolovně župní valná hromada, koordinátorkou příprav určena M. Hořejší, viz úkoly v usnesení

- 7. dubna proběhne kontrola plynoměrů v sokolovně, účast zajistí správce,

- brigáda na venkovní areál proběhne v neděli 24. dubna od 9 hodin

 

4. Finanční situace

Starosta a hospodářka informovali o stavu prostředků na účtu a hotovosti.

 

7. Z oddílů, diskuze

J. Porcalová informovala, že většina členských příspěvků na rok 2022 je vybrána, chybí jen několik členů. Předložila podklady pro odměnu cvičitelkám za dojíždění na cvičení. V dubnu již nebude pokračovat nedělní cvičení M. Moravcové. Dvě dívky  z AE absolvují školení cvičitelů III. třídy všestrannosti v Kladně.

M. Moravec:  druhý den po plese bude hrát ST celý den zápasy o postup, je nutné mít volný sál. Po župní valné hromadě odpoledne budou hrát ještě jeden zápas. Úspěch  C mužstva, které  zvítězilo v okresním turnaji. Oddíl ST plánuje tréninky v sokolovně až do prázdnin. 6. dubna v rámci tréninku sehrají mladší žáci soutěž o přeborníka Lán

M. Hořejší:  na 13. května je domluveno divadelní představení se souborem V.A.D.  „ÚL“.

Chceme zajistit i malou divadelní kavárnu.

V. Nováková: oznámila změnu konání župního přeboru předškoláků a to na 4. června/ sdělila požadavky župy na župní valnou hromadu/ informovala o telefonátu ohledně zájemkyně o pořádání tanečků pro děti od září/

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 5. dubna 2022

 

Výbor TJ

I. schvaluje: výměnu kotle v bytě/ pronájem sokolovny pro ZŠ ve dnech 14. a 15. června na školní akademii / výplatu odměn cvičitelkám za dojíždění na cvičení / konání druhého běhu tanečních pro ženy za stejných podmínek/ uspořádání brigády na úklid venkovního areálu dne 24. 4. od 9 hodin

 

II. Ukládá :

 M. Zelenkovi domluvit s J. Drastilovou podrobnosti ohledně obecního plesu a vyklizení Domečku/ zúčastnit se schůze spolků s Obcí dne 11.4./ po tréninku 12.5 připravit na sál židle pro divadelní představení

V. Novákové:  zpracovat zápis z VH a předat na župu/ připravit čestná prohlášení pro rejstřík/ oslovit firmu Montyservis a požádat o nabídku na výměnu kotle a opravu vodoinstalace/podílet se na organizační přípravě župní VH / odeslat na župu zprávu o činnosti pro odbor sportu

M. Hořejší: zajistit přípravu a hladký průběh župní VH na sále a poté v klubovně (ubrusy na stoly,  reprodukční zařízení, výzdoba, občerstvení atd.) / pokračovat v propagaci a přípravě divadelního představení 13. 5.

M. Moravcovi: s oddílem ST připravit v pátek večer 22.4. stoly a židle pro župní VH

Všem vedoucím oddílů: pozvat členy na brigádu 24.4.

J. Rovnému: zajistit půjčení „žáby“(zhutňovadlo) na brigádu 24.4.

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 3. května 2022..