Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 5. ledna 2021 (on-line)

08.01.2021 17:45

Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Píša, I. Víchová, J. Porcalová

Omluveni: M. Hořejší, Jan Rovný

 

V úvodu starosta přivítal všechny v Novém roce a vyjádřil naději, že snad rok 2021 bude i pro sportování příznivější.

 

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Vývěsní skříňka zakoupena, instalována bude před zahájením provozu/ žádost o grant na provoz a údržbu odeslána na částku 100129,- Kč/ směrnice k cestovnému připravena, chybí stanovit tarify/ gratulace jubilantovi proběhla/v platnosti zůstávají úkoly: smlouva s Domečkem, tarify na energie při pronájmech, webinář (problémy s připojením) a informace členům o oddílových příspěvcích. Také starosta poděkoval za akci „Ondrášovka“ I. Víchové a Janě Porcalové..

 1. Správa sokolovny, správce

Starosta informoval výbor o problémech velké vlhkosti a plísně v bytě správce, nutno řešit!! Zjistit možnost zapůjčení nějakého vysoušeče od hasičů. Dále také o ucpání nové revizní šachty, nutno sledovat!! Správce průběžně provádí opravy starých stolů. Je poškozen provozní řád na hřišti, (zničen vandaly), před sezónou nutno zhotovit nový. I proto bude nutné na noc zamykat vrátka na hřiště.

 1. Finance a granty

Starosta informoval o finančních prostředcích na účtu, hospodářka o pokladně. Obdrželi jsme sponzorský dar od pana Lukáše a E. Šváchové, vyhotovit darovací smlouvu. Paní účetní  upozornila na několik chybějících dokladů. Je nutné řádně vyúčtovat všechny získané granty. J. Porcalová informovala o možnosti žádat o grant na investice na dvouleté období s tím, že akce musí zafinancovaná z vlastních zdrojů a pak teprve dostaneme peníze (i když je možné dvakrát částečné proplacení nákladů). Diskuze o tomto návrhu, nutno však mít projekty s rozpočtem na všechny zamýšlené akce (zateplení, fasáda, nový kotel). Obklady ve sprchách jsou dokončeny, bude třeba provést úklid a vybavit místnost jako šatnu pro sprchy.

 1. Došlá pošta, různé informace
 • Pan Ladra ruší svůj provoz v hospodě, přenechal nám zdarma velkou lednici, skříňky a mikrovlnnou troubu, členové oddílu volejbalu to vše přestěhovali do sokolovny.
 • Spolek Naše Lány bude žádat o úlevy z nájemného na Domeček.
 • Starosta již obdržel termíny obecních a jiných akcí, které budou v sokolovně nebo se nějak sokolovny dotýkají. Pokud bude možné, pak  28.5. Bográcz guláš, 29.5.  Máje, 24. 7. Gulášfest, 11.9. Kulinářský jarmark, Přástky 11.12. a pro rok 2022 Ples obce 22.1.
 •  Všem rozeslán Newsletter ČOS pro informaci.
 1. Diskuze, různé
 • Je možné již vybírat členské příspěvky ČOS, s oddílovými většina cvičitelek a trenérú vyčká, až se zahájí činnost (jinak platí výběr do 31. 3.),
 • J. Porcalová navrhla zhotovit police do místnosti vedle jeviště na ukládání náčiní,
 • V. Nováková upozornila na významná životní jubilea členů(Jiřina Řádová, Eva Breníková, Ludmila hrušková, Milan Bechyně, Petr Fencl, Václav Jirkovský, Ernest Kosár, Jana Jáklová) v roce 2021. Gratulace zajistí vždy příslušný oddíl. Dále informovala o počtu sportujících v sokolovně v r. 2020 = 3382, což je zhruba polovina oproti jiným letům. Čísla o využití sokolovny jednotlivými oddíly: stolní tenis 188 hodin, všestrannost 145, volejbal 64, florbal 16,5 hodin.
 • Diskuze o evidenci brigádnických hodin. Přehled vedou předsedové oddílů a nahlásí starostovi nebo jednatelce, kteří je uvádějí do zpráv pro obec, rejstřík a valnou hromadu. Starosta poděkoval stolním tenistům za nakládku suti, obci děkujeme za pomoc.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 5. ledna 2021 on-line

 

Výbor TJ Sokol Lány

      Ukládá

 • starostovi: připravit smlouvu na Domeček na rok 2021/ předložit návrh na ceny energií pro nájemce v r. 2021/, spolu s O. Novákem a správcem řešit plíseň v bytě a sledovat stav revizní šachty/
 • I. Miškové: předložit návrh tarifů na cestovné
 • I. Miškové, V. Novákové, J. Porcalové společně s účetní připravit a včas odeslat vyúčtování grantů Covid-sport, Obec, Můj klub a župy.
 • V. Novákové zpracovat darovací smlouvu panu Lukášovi
 • M. Hořejší – znovu obnovit jednání o možnostech zpracování projektu na zateplení a fasádu
 • Vedoucím oddílů – předat starostovi (nebo jednatelce) přehled o počtu brigádnických hodin svých členů v roce 2020

 

Příští schůze výboru se bude konat 2. února 2021 v 19 hodin.